3B Potpora "Reintegracija" - trenutno zatvorena
 
Program za mlade znanstvenike i stručnjake

otvoren za prijave do 15. siječnja  2009.godine

O POTPORI  “REINTEGRACIJA”

Cilj je potpore “Reintegracija” privući najbolje hrvatske mlade znanstvenike da u domovini pokrenu svoje samostalne karijere. Potpora će pospješiti reintegraciju uspješnih kandidata nakon njihova boravka u inozemstvu i pokrenuti prijenos znanja prema hrvatskoj instituciji ili poduzeću.

Potpora je namijenjena izvrsnim znanstvenicima – poslijedoktorandima – koji su stekli doktorat u inozemstvu unutar zadnjih 5 godina i vraćaju se u Hrvatsku (ili su se vratili u zadnje 2 godine). Potpora pruža početna sredstva za izgradnju inovativnih istraživačkih projekata, timova i/ili laboratorija. Uspješni kandidati moraju pokazati izvrsnost i profesionalnu predanost znanosti i tehnologiji.

Potpora također pomaže procesu integracije mladih znanstvenika i stručnjaka u hrvatski znanstveno-istraživački sustav, kako bi se osposobili za buduće preuzimanje vodećih uloga u istraživanju i razvoju u Hrvatskoj.

Potpora se ostvaruje kroz rad u hrvatskoj ustanovi ili poduzeću i omogućava uspješnim kandidatima samostalno vođenje projekata i prije nego dobiju stalnu poziciju. Ustanova ili poduzeće moraju se obvezati da će trajno zadržati uspješnog kandidata nakon završetka potpore. Podupiru se projekti u trajanju između 12 i 24 mjeseca.

Za detalje, kriterije i uvjete prijave, vidjeti tekst natječaja.

 

  • Natječaj za prijavu projekata - Potpora "Reintegracija" (html, pdf)

  • Obrazac za prijavu - engleski  (doc)
  • Obrazac za financijski plan - engleski (xls)
  • Obrazac za životopis - engleski (doc)

  • Upute za podnositelje prijava - engleski (pdf)

  • Smjernice i operativni postupci, 2007. (pdf)


    Powered by Globaladmin