Kriteriji za odabir

(i) Svi programi Fonda imaju zajedničke opće kriterije i svi prihvaćeni projekti moraju biti u skladu s ovim kriterijima. Ovi kriteriji trebaju koristiti potencijalnim korisnicima kod osmišljavanja projektnog prijedloga. Također trebaju služiti evaluatorima kod procjenjivanja projekata i omogućiti im da evaluiraju projekt, kako kvantitativno, tako i kvalitativno (opisno).

(ii) Poseban skup kriterija donosi Povjerenstvo za upravljanje za svaki program i oni se ističu u natječaju. Evaluatori koriste jedinstveni skup kriterija unutar jednog natječaja za evaluaciju svih prijedloga na kvantitativni način (ocjene). Povjerenstvo za upravljanje neovisno odlučuje koju važnost će dati kojem kriteriju a u skladu s općom ocjenom (dobivenom pomoću svih kriterija), predlaže projekte za dobivanje financijske potpore. Relativna važnost svakog kriterija objavit će se u pozivu na natječaj.


(iii) Programi Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ skup su financiranih projekata koji uključuju jedan ili više instrumenata Fonda, a koje definira Povjerenstvo za upravljanje. Povjerenstvo za upravljanje mora odrediti cilj i razloge pokretanja, trajanje, financijski okvir programa. Resursi Fonda koriste se isključivo kroz programe, s izuzetkom operativnih troškova i institucionalnog razvoja.

(iv) Projekti unutar određenog programa izabrani su na javnom natječaju i u skladu s ovdje opisanim procedurama. Za svaki program definira se: zajednički cilj, skup kriterija, uvjeti prijave i postupak odabira. Svi se projekti unutar programa vrednuju istim mjerljivim pokazateljima provedbe.

(v) OOvdje je naveden samo opći prikaz programa koji će se financirati iz Drugog projekta tehnologijskog razvoja. Financijski opseg, dinamiku objavljenih natječaja, i druge detalje specificira Povjerenstvo za upravljanje tijekom razvijanja određenog programa.

(vi) Projekti se evaluiraju u skladu sa skupom kriterija koji su zajednički za svaki program. Oni su razvijeni u skladu s ciljevima za određeni program. Ipak, postoji zajednički skup kriterija za evaluaciju projekata kod svih programa:
  • znanstvena/tehnološka kvaliteta i inovativnost istraživačkog projekta, kao i originalnost i izvedivost projekta
  • znanstveni opus voditelja projekta i drugih suradnika na projektu, njihov znanstveno-istraživački i upravljački potencijal (ključne publikacije i drugi rezultati, neophodna stručnost, prijašnja dostignuća, ostvarena suradnja)
  • potencijal projekta da osigura sufinanciranje iz EU i međunarodnih izvora financiranja
  • potencijal projekta da osigura sufinanciranje iz industrijskog sektora (za komercijalne projekte)
  • potencijal projekta da stvori dodatnu vrijednost u hrvatskom gospodarstvu (moguća primjena, inovacije, patenti, novi proizvodi ili procesi …)
  • jamstvo za sufinanciranje projekta (najmanje 20%)
  • mogući doprinos prijenosa znanja i tehnologija u Hrvatsku kao doprinos projekta
  • kvaliteta infrastrukture i praktična institucionalna podrška za provedbu i upravljanje projektom
Ove i druge navedene kriterije evaluatori i Povjerenstvo za upravljanje će ocijeniti i kvantitativno.

Tijekom projekta STP I od UKF-a su razvijeni i provodili su se sljedeći programi: Program znanstvene suradnje, Program povezivanja znanstvenika i  Program za mlade znanstvenike i stručnjake.
Tijekom projekta STP II će se nastaviti provedba Programa znanstvene suradnje.
    Powered by Globaladmin