Dokumenti

  • Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II) do 30. travnja 2020. godine
Temeljni dokument Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" kojeg je odobrilo Povjerenstvo za upravljanje Fondom, Povjerenstvo za verifikaciju Fonda, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Svjetska banka. Dokument detaljno opisuje ulogu Fonda, procedure za dodjelu potpora te daje smjernice kandidatima.
 
Smjernice i operativni postupci - Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II) 2016
Temeljni dokument Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" kojeg je odobrilo Povjerenstvo za upravljanje Fondom, Povjerenstvo za verifikaciju Fonda, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Svjetska banka. Dokument detaljno opisuje ulogu Fonda, procedure za dodjelu potpora te daje smjernice kandidatima. Vrijedio je do 16.11.2018. godine

Smjernice i operativni postupci - Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II) 2015

Temeljni dokument Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" kojeg je odobrilo Povjerenstvo za upravljanje Fondom, Povjerenstvo za verifikaciju Fonda, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Svjetska banka. Dokument detaljno opisuje ulogu Fonda, procedure za dodjelu potpora te daje smjernice kandidatima. Vrijedio je do 22.12.2016. godine.
  • Predujam za pripremu predloženog Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) - od 30. travnja 2012. godine
Smjernice i operativni postupci - Predujam za pripremu predloženog Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) 2012
Temeljni dokument Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" kojeg je odobrilo Povjerenstvo za upravljanje Fondom, Povjerenstvo za verifikaciju Fonda, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Svjetska banka. Dokument detaljno opisuje ulogu Fonda, procedure za dodjelu potpora te daje smjernice kandidatima.Vrijedio je do 25.02.2015. godine.

Pravilnik za evaluaciju Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"
Dokument Povjerenstva za upravljanje koji opisuje način i proceduru izbora evaluatora, sprječavanje sukoba interesa i sustav bodovanja i donošenja odluka Povjerenstva za upravljanje.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno članku 13. stavaka 1., 2., i 3. Zakona o državnom potporama ("Narodne novine", broj 140/05 i 49/11) donjela je Rješenje ("Narodne novine", broj 129/12), 25. listopada 2012. godine, o davanju odobrenje Prijedloga Programa potpora za znanstveno-istraživačke projekte kroz Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" pokrenutog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog razvoja
Tekst Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu izmedu Republike Hrvatske i Medunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekt tehnologijskog razvoja (Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 7, 19 srpanj 2013). Zakon je pravni temelj Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja".

Monitoriranje i provedba UKF projekata


1. Dokumenti za monitoriranje projekata i podnošenje izvještaja
UKF dokumenti koji opisuju i objašnjavaju procedure  koje se moraju slijediti prilikom provedbe projekata te predlošci koji služe za monitoriranje projekata i dokumenti za posjete projektima.

2. Dokumenti za realokaciju sredstava
Zahtjevi za realokacijom sredstava mogu biti podnešeni dva puta tijekom godine kako je određeno UKF smjernicama za monitoriranje projekata.

3. Izvadak 1. HRZZ - Postupci nabave na UKF projektima
Dokument koji opisuje metode i postupke nabave robe i odabira konzultanata koji se moraju provoditi na UKF projektima financiranim u sklopu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II).

4. Okvir za upravljanje okolišem
UKF projekti moraju biti u skladu s „Okvirom za upravljanje okolišem“

5. Dokumenti za monitoriranje učinka UKF programa


  • Prvi projekt tehnologijskog razvoja (STP I) - do 31. svibnja 2011. godine

Smjernice i operativni postupci, 2007. - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (STP I) (pdf, 1.4 MB)
Temeljni dokument Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"  u sklopu Prvog projekta tehnologijskog razvoja (STP I), kojeg je 29. siječnja 2007. odobrilo Povjerenstvo za upravljanje, Svjetska banka i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (pdf, 223 kB)
Tekst Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu izmedu Republike Hrvatske i Medunarodne banke za obnovu i razvoj za
Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (Narodne novine, Međunarodni ugovori 12, 29 April 2005). Zakon je pravni temelj Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja".

Znanstvena i tehnologijska politika Republike Hrvatske 2006. - 2010. (pdf, 2.2 MB)
Službeni dokument koji opisuje kontekst i smjer hrvatske znanstvene i tehnološke strategije i kojeg je prihvatila Vlada.

UKF Pravilnik za evaluaciju prijava Povjerenstva za upravljanje, 2007. (pdf, 0,2 kb)
Dokument Povjerenstva za upravljanje koji opisuje način i proceduru izbora evaluatora, sprječavanje sukoba interesa i sustav bodovanja i donošenja odluka Povjerenstva za upravljanje.

Dokumenti za monitoriranje projekata i podnošenje izvještaja
UKF dokumenti koji opisuju i objašnjavaju procedure  koje se moraju slijediti prilikom provedbe projekata te predlošci koji služe za monitoriranje projekata i dokumenti za posjete projektima.

Dokumenti za realokaciju sredstava
Zahtjevi za realokacijom sredstava mogu biti podnešeni dva puta tijekom godine kako je određeno UKF smjernicama za monitoriranje projekata.

Dokumenti za završno izvješće
UKF dokumenti za podnošenje završnog znanstvenog i financijskog izvješća
Powered by Globaladmin