Misija, ciljevi i načela

Misija

(i) Ujediniti hrvatski znanstveni i stručni potencijal u domovini i dijaspori u izgradnji društva utemeljenog na znanju.

Ciljevi

(i) Misija Fonda se ostvaruje kroz ostvarenje sljedećih ciljeva:

Podupiranje istraživanja koja su konkurentna na međunarodnoj razini

Fond potiče osnovna i primijenjena znanstvena istraživanja koja stvaraju nova znanja i pokazuju snagu za natjecanje na međunarodnoj razini. Financiraju se dva tipa istraživanja: istraživanja koja privlače stručnjake i investicije u Hrvatsku te istraživanja koja omogućuju suradnju/vođenje europskih i ostalih međunarodnih projekata. Posebice, bit će dana podrška suradničkim projektima s dijasporom koji omogućuju prijenos znanja i tehnologija s vodećih međunarodne znanstveno-istraživačkih institucija na hrvatski privatni i javni sektor.

Podupiranje projekata koji stvaraju nove vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu

Fond podupire istraživanja koji izravno i neizravno jačaju hrvatsko gospodarstvo i utemeljuju ga na znanju. Financira se razvoj inovacija, patenata i komercijalne i druge primjene znanstvenih rezultata. Posebno se podržavaju ulaganja iz gospodarstva u znanstvene projekte. Posebno će se podržati investicije poslovnog sektora u znanstvene projekte. Korištenjem resursa znanstvene i profesionalne dijaspore podržat će se financiranje tvrtki koje primjenjuju nova znanja.

Podupiranje projekata koji pomažu razvoj istraživačke infrastrukture u Hrvatskoj

Fond podržava sve inicijative koje pridonose razvoju znanstvenog sustava u Hrvatskoj kroz suradnju s dijasporom. U tu svrhu potiče se razvoj koji omogućuje gospodarsku konkurentnost, potiče obrazovanje i znanstvenu izvrsnost, te čini Hrvatsku privlačnim mjestom za vrhunske znanstvenike, kako iz dijaspore tako i druge. Financiraju se projekti koji provode misiju Fonda kroz rad u administrativnom, infrastrukturnom te upravljačkom području znanosti i tehnologije.

Načela

(i) Načela rada Fonda izvedena su iz vizije i pomažu ostvarivanju misije stvarajući konkretan skup kriterija za vrednovanje aktivnosti Fonda.

1. Izvrsnost

Fond prepoznaje i potiče znanstvenu, tehnološku i upravljačku izvrsnost na najvišoj razini.

2. Razvidnost

Djelovanje Fonda, odluke i financiranje u potpunosti je transparentno i javno.

3. Jednakost

Tijekom evaluacije svi se prijedlozi projekata jednako i pravedno razmatraju, te objektivno i anonimno ocjenjuju.

4. Mjerljivost

Učinci i rezultati projekata koje Fond financira moraju biti mjerljivi i na taj način podložni vrednovanju.

5. Stručnost

Odluke Fonda donose se isključivo objektivnim i stručnim argumentima.

6. Pojedinačni pristup

Fond njeguje pojedinačni pristup osobama, projektima i idejama te insistira na osobnoj odgovornosti nositelja projekata.

7. Skrb za projekte

Fond pristupa ”materinski” projektima koje financira, te vrednuje projekte i brine za njihov uspjeh.

8. Konačnost

Odluke upravnih tijela Fonda prema propisanim procedurama su konačne i ne mogu se naknadno mijenjati, osim administrativnih grešaka.

9. Izbjegavanje sukoba interesa

Sve aktivnosti i odluke izvršavaju se izbjegavajući izravni ili neizravni sukob interesa svih osoba uključenih u proceduru.

10. Etično ponašanje i dobra praksa u istraživanjima

Fond podupire načela etičkog ponašanja i dobre istraživačke prakse u skladu s Europskom poveljom o istraživačkom radu i stoga zahtijeva prihvaćanje Suglasnosti voditelja projekta o odgovornoj provedbi istraživanja i znanstvenoj čestitosti.

11. Povjerljivost

Sadržaj prijedloga projekata, imena evaluatora i rezultati evaluacije su povjerljivi. Svi sudionici evaluacijskog postupka moraju garantirati da će čuvati povjerljivost i tajnost svih prijedloga projekata i zaprimljenih dokumenata.
 

 

Powered by Globaladmin