Znanstvena produktivnost

Česta tema znanstvenih diskusija je na koji način izmjeriti znanstvenu produktivnost kako bi se efektivno prikazao znanstveni učinak. Ovom statistikom nismo pokušali taj znanstveni učinak izmjeriti, već  samo prikazati znanstvenu produktivnost  te su u tu svrhu od ukupno 91 znanstvenog i tehnologijskog projekta UKF projekta u obzir uzeti samo srednje veliki projekti iz programa Znanstvena suradnja i programa Mladi znanstvenici koji su završeni, a ukupno ih je 49.
 
Znanstvena produktivnost je za ovu svrhu prikazana brojem objavljenih radova u publikacijama s međunarodnom recenzijom:
Među 423 znanstvene publikacije nalazi se 1 rad u časopisu 'Journal of the American Chemical Society' (IF 10.677), 1 rad u 'Chemical Reviews' (IF 41.298), 3 rada u ‘Proceedings of the National Academy of Sciences USA' (IF 9.5), 1 rad u ‘The American Journal of Psychiatry’ (IF 12.5), 1 rad u ‘Public Library of Science Pathogens’ (IF 9.709), 1 rad u ‘Molecular & Cellular Proteomics’ (IF 8.354), 1 rad u 'Nature Communications' (IF 10.015), 1 rad u časopisu 'Molecular Cell' (IF 15.28), 1 rad u 'Nature Cell Biology' (IF 20.76), 1 rad i komentar u časopisu 'Science' (IF 29.7), 1 rad u časopisu 'Nature Reviews Genetics' (IF 32.75) i 3 rada i komentar u časopisu 'Nature' (IF 36.0).

270 je radova publicirano u časopisima s međunarodnom recenzijom (od kojih 231 s faktorom odjeka –Impact Factor), 36 knjiga/poglavlja u knjizi te 117 sažetaka radova u zbornicima skupova s recenzijom. Broj sažetaka radova u zbornicima skupova je svakako veći jer neki voditelji projekata u sklopu objavljenih projektnih rezultata nisu prikazivali radove sa znanstvenih skupova.

 ZNANSTVENA PRODUKTIVNOST IZMJERENA BROJEM ZNANSTVENIH RADOVA (PUBLIKACIJA)


 

PREGLED KVALITETE RADOVA S MEĐUNARODNOM RECENZIJOM PREMA FAKTORU ODJEKA (IF) I PO POJEDINOM ZNANSTVENOM PODRUČJU:

Naveden je broj radova po znanstvenim područjima koji su publicirani u časopisima s međunarodnom recenzijom te koji imaju faktor odjeka (IF) a koji je ovdje uzet kao jedan od načina na koji mjerimo kvalitetu časopisa, pojedinog rada ili pak znanstvenika.

1. Prirodne znanosti – Ovi projekti publicirali su 103 rada u časopisima s međunarodnom recenzijom:

Fizika – od 34 rada publicirana u časopisima s međunarodnom recenzijom 29 ih je u časopisima s IF:

-21 rad u časopisima s IF<3.5
-7 radova u časopisima s IF 3.5-7.5
-1 rad u časopisu s IF 10.015.

Geologija – od 9 radova publiciranih u časopisima s međunarodnom recenzijom 8 ih je u časopisima koji imaju IF:

-6 radova u časopisima s IF<3.5
-2 rada u časopisima s IF >3.5

Kemija – od 29 radova publiciranih u časopisima s međunarodnom recenzijom 28 ih je u časopisima s IF:

-10 radova u časopisima s IF<2
-12 radova u časopisima s IF 2 - 4.5
-4 rada u časopisima s IF 4.5- 6.0
-1 rad u časopisu s IF 10.677 'Journal of American Chemical Society'
-1 rad u časopisu 'Chemical Reviews' s IF 41.298.

Biologija svi radovi (26) su publicirani u časopisima s međunarodnom recenzijom koji imaju IF:

-16 radova u časopisima s IF<5.0
-7 radova u časopisima s IF 5.0 -10.0
-1 rad je publiciran u časopisu 'Science' - komentar na rad (IF 29.7) , 1 u časopisu 'Nature' – rad i komentar na rad (IF 36.0) te 1 u časopisu 'Nature Reviews Genetics' (IF 32.75)

2. Tehničke znanosti – od 51og rada publiciranog u časopisima s međunarodnom recenzijom a koji su proizišli iz 10 projekata, 31 su u časopisima s IF a od toga je njih 14 iz znanstvenog polja Kemijskog inžinjerstva:

-11 radova u časopisima s IF 1.4-3.5
-3 rada u časopisima s IF 4.3-6.5.

Ostali projekti iz područja Tehničkih znanosti publicirali su također i 64 rada u zbornicima skupova s recenzijom odnosno tehničko izvješće.

3. Biomedicinske znanosti - 15 projekata publiciralo je 107 radova u časopisima s međunarodnom recenzijom i 9 knjiga/poglavlja u knjizi. Od tih 107, čak 97 radova je publicirano u časopisima s IF:

-73 rada u časopisima s IF<4.6
-13 radova u časopisima s IF 5-8
-7 radova u časopisima s IF 8-15.28
-1 rad je publiciran u časopisu 'Science' (IF 29.7), 2 u časopisu 'Nature' (IF 36.0) te 1 rad u časopisu 'Nature Cell Biology' s IF 20.76.

Znanstvenici iz ovog područja također su publicirali 34 sažetka rada u zbornicima skupova s recenzijom.

4. Biotehničke znanosti – publicirana su 3 rada u časopisima s međunarodnom recenzijom


5. Društvene znanosti –publicirana su 4 rada u časopisima s međunarodnom recenzijom

 
    Powered by Globaladmin