Uključene organizacije

U sklopu 91-og UKF projekta omogućena je suradnja s vodećim međunarodnim znanstveno-istraživačkim institucijama, a samim time i značajan prijenos znanja i tehnologije u hrvatski znanstveno-istraživački i gospodarski sektor. Prenesena znanja i tehnologije od vitalne su važnosti za daljnji razvoj hrvatskog inovativnog potencijala, a samim time i konkurentinijeg gospodarstva. Institucije s kojima je ostvarena suradnja predstavljaju istraživačke i znanstvene centre izvrsnosti u relevantnim područjima.
Korisnik dodjeljenih UKF potpora je  Organizacija zadužena za provedbu projekta (pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj) koja je odgovorna za primanje i upravljanje financijskim sredstvima. U projekt kao partneri mogu biti uključeni javni i privatni znanstveni instituti, sveučilišta i fakulteti te mala i srednja trgovačka društva. Njihov doprinos može biti znanstveni i/ili financijski.

Broj organizacija koje sudjeluju u UKF projektimaPod slijedećim linkovima je popis svih organizacija koje sudjeluju u 91 UKF projektu:

Domaće znanstveno-istraživačke organizacije
Strane znanstveno-istraživačke organizacije
Privatni sektor (domaće i strane organizacije)


 
    Powered by Globaladmin