Sudjelovanje na međunarodnim i drugim natječajima
 
Sudjelovanje na međunarodnim natječajima, u znanstvenim centrima izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i privlačenje sredstva iz ESI fondova
 
Ciljevi STP II su podržati Republiku Hrvatsku u apsorpciji fondova EU-a u sektoru istraživanja i inovacija kroz jačanje kapaciteta odabranih organizacija javnog sektora da se kvalificiraju i upravljaju fondovima Europske unije iz područja istraživanja i razvoja, te u razvoju niza razvojno-istraživačkih projekata iz javnog i privatnog sektora, uključujući i razvoj istraživačkih grupa, koji se mogu kvalificirati za financiranje kroz strukturne fondove Europske unije.
Fond je nastavio dosadašnju praksu u skladu s jednim od svojih ciljeva, a to je poticanje istraživanja koja su kompetitivna na međunarodnoj razini odnosno omogućavanje skupinama znanstvenika da kroz rad na UKF projektima steknu znanja i vještine, kao i da se umreže s vrhunskim svjetskim znanstveno-istraživačkim institucijama, te poboljšaju kapacitet za privlačenje europskih i drugih međunarodnih izvora financiranja, posebno unutar Obzor-a 2020.
Također, dio rezultata, znanja i razvoja ljudi ostvarenih kroz UKF projekte se nastavlja kroz ESI fondove. Određeni broj UKF znanstvenika je svoj rad nastavio kroz znanstvene centre izvrsnosti.
 
Privučena sredstva
 
Do sada su voditelji i suradnici iz 17 UKF projekata koji su financirani  u okviru prvog natječaja iz Programa „Znanstvena suradnja“- Potpora „Preko granice“, prijavljujući se na natječaje za sredstva iz Strukturnih fondova, europskih i međunarodnih izvora financiranja, ukupno privukli 53.690.229 kn, što je 2,5 puta u odnosu na ukupan iznos sredstava (21.239.933 kn)  koji je UKF uložio u projekte.
Najviše je privučeno za Znanstvene centre izvrsnosti ukupno 18.838.551 kn i iz Obzor-a 2020 ukupno 21.992.535 kn, iz ostalih Strukturnih fondova bivši voditelji UKF projekata privukli su 7.954.828 kn, a 3.333.116 kn su privučena iz ostalih europskih izvora te 1.571.700 kn iz drugih međunarodnih izvora.

Ostalih 9 projekata iz 2. natječaja koji su završili 15. prosinca 2017. godine prijavili su se na natječaje za sredstva iz Strukturnih fondova, europskih i međunarodnih izvora financiranja te privukli ukupno 47.599.680 kn. Najviše je privučeno za Znanstvene centre izvrsnosti ukupno 26.350.740 kn i iz Obzor-a 2020 ukupno 3.462.750 kn, iz ostalih Strukturnih fondova  voditelji UKF projekata privukli su 16.848.690 kn, a 937.500 kn su privučena iz ostalih europskih izvora.

Popis znanstvenih centara izvrsnosti u koje su uključeni UKF korisnici (17 + 9) 
    Powered by Globaladmin