Sudjelovanje na međunarodnim i drugim natječajima
 

Sudjelovanje na međunarodnim natječajima, u znanstvenim centrima izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i privlačenje sredstva iz ESI fondova
 
Ciljevi STP II su podržati Republiku Hrvatsku u apsorpciji fondova EU-a u sektoru istraživanja i inovacija kroz jačanje kapaciteta odabranih organizacija javnog sektora da se kvalificiraju i upravljaju fondovima Europske unije iz područja istraživanja i razvoja, te u razvoju niza razvojno-istraživačkih projekata iz javnog i privatnog sektora, uključujući i razvoj istraživačkih grupa, koji se mogu kvalificirati za financiranje kroz strukturne fondove Europske unije.
Fond je nastavio dosadašnju praksu u skladu s jednim od svojih ciljeva, a to je poticanje istraživanja koja su kompetitivna na međunarodnoj razini odnosno omogućavanje skupinama znanstvenika da kroz rad na UKF projektima steknu znanja i vještine, kao i da se umreže s vrhunskim svjetskim znanstveno-istraživačkim institucijama, te poboljšaju kapacitet za privlačenje europskih i drugih međunarodnih izvora financiranja, posebno unutar Obzor-a 2020.
Također, dio rezultata, znanja i razvoja ljudi ostvarenih kroz UKF projekte se nastavlja kroz ESI fondove. Određeni broj UKF znanstvenika je svoj rad nastavio kroz znanstvene centre izvrsnosti.
 
Privučena sredstva
 
Do sada su voditelji i suradnici iz svih 17 UKF projekata iz Programa „Znanstvena suradnja“, prijavljujući se na natječaje za sredstva iz Strukturnih fondova, europskih i međunarodnih izvora financiranja, ukupno privukli 20,7% od iznosa za koji su se prijavili, odnosno preko 3.5 milijuna EUR, što premašuje ukupan iznos sredstava koji je uložen iz UKF-a. Ostalih 9 projekata iz 2. natječaja pokrenuti su tek prije par mjeseci i većinom tek počinju s prijavama na ostale izvore financiranja, te će njihovi podaci biti prikazani tek u sljedećem osvježavanju web stranica fonda.
Osim toga, UKF korisnici prijavili su se na natječaje u iznosu od dodatnih nešto manje od 12 milijuna EUR, no za te natječaje još uvijek nije završen evaluacijski postupak.


Graf br.1
   
Graf br.1 prikazuje postotni udio ukupno dobivenih sredstava koja su UKF korisnici privukli iz Strukturnih fondova, europskih i međunarodnih izvora financiranja, u odnosu na ukupan iznos sredstava koja su prijavili1.


Popis znanstvenih centara izvrsnosti u koje su uključeni UKF korisnici
1 Prikaz rezultata ne uključuje projekte koje su prijavili UKF korisnici,a za koje još uvijek nije završen evaluacijski postupak.


 
    Powered by Globaladmin