Sudjelovanje na međunarodnim i drugim natječajima
 
Sudjelovanje na međunarodnim natječajima, u znanstvenim centrima izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i privlačenje sredstva iz ESI fondova
 
Ciljevi STP II su podržati Republiku Hrvatsku u apsorpciji fondova EU-a u sektoru istraživanja i inovacija kroz jačanje kapaciteta odabranih organizacija javnog sektora da se kvalificiraju i upravljaju fondovima Europske unije iz područja istraživanja i razvoja, te u razvoju niza razvojno-istraživačkih projekata iz javnog i privatnog sektora, uključujući i razvoj istraživačkih grupa, koji se mogu kvalificirati za financiranje kroz strukturne fondove Europske unije.
Fond je nastavio dosadašnju praksu u skladu s jednim od svojih ciljeva, a to je poticanje istraživanja koja su kompetitivna na međunarodnoj razini odnosno omogućavanje skupinama znanstvenika da kroz rad na UKF projektima steknu znanja i vještine, kao i da se umreže s vrhunskim svjetskim znanstveno-istraživačkim institucijama, te poboljšaju kapacitet za privlačenje europskih i drugih međunarodnih izvora financiranja, posebno unutar Obzor-a 2020.
Također, dio rezultata, znanja i razvoja ljudi ostvarenih kroz UKF projekte se nastavlja kroz ESI fondove. Određeni broj UKF znanstvenika je svoj rad nastavio kroz znanstvene centre izvrsnosti.
 
Privučena sredstva
 
Do sada su voditelji i suradnici iz 17 UKF projekata koji su financirani  u okviru prvog natječaja iz Programa „Znanstvena suradnja“- Potpora „Preko granice“, prijavljujući se na natječaje za sredstva iz Strukturnih fondova, europskih i međunarodnih izvora financiranja, ukupno privukli 46.331.931 kn, što premašuje ukupan iznos sredstava (21.239.933 kn)  koji je UKF uložio za više od  2,1 puta.
Najviše je privučeno za Znanstvene centre izvrsnosti ukupno 18.838.551 kn i iz Obzor-a 2020 ukupno 18.767.535 kn, iz ostalih Strukturnih fondova bivši voditelji UKF projekata privukli su 5.636.828 kn, a 1.727.318 kn su privučena iz ostalih europskih izvora te 1.361.700 kn iz drugih međunarodnih izvora.

Ostalih 9 projekata iz 2. natječaja koji su završili 15. prosinca 2017. godine prijavili su se na natječaje za sredstva iz Strukturnih fondova, europskih i međunarodnih izvora financiranja te privukli ukupno 42.260.993 kn. Najviše je privučeno za Znanstvene centre izvrsnosti ukupno 26.350.740 kn i iz Obzor-a 2020 ukupno 3.462.750 kn, iz ostalih Strukturnih fondova  voditelji UKF projekata privukli su 11.510.003 kn, a 937.500 kn su privučena iz ostalih europskih izvora.

Popis znanstvenih centara izvrsnosti u koje su uključeni UKF korisnici (17 + 9) 
    Powered by Globaladmin