Sudjelovanje na međunarodnim i drugim natječajima
 

Sudjelovanje na međunarodnim natječajima, u znanstvenim centrima izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i privlačenje sredstva iz ESI fondova
 
Ciljevi STP II su podržati Republiku Hrvatsku u apsorpciji fondova EU-a u sektoru istraživanja i inovacija kroz jačanje kapaciteta odabranih organizacija javnog sektora da se kvalificiraju i upravljaju fondovima Europske unije iz područja istraživanja i razvoja, te u razvoju niza razvojno-istraživačkih projekata iz javnog i privatnog sektora, uključujući i razvoj istraživačkih grupa, koji se mogu kvalificirati za financiranje kroz strukturne fondove Europske unije.
Fond je nastavio dosadašnju praksu u skladu s jednim od svojih ciljeva, a to je poticanje istraživanja koja su kompetitivna na međunarodnoj razini odnosno omogućavanje skupinama znanstvenika da kroz rad na UKF projektima steknu znanja i vještine, kao i da se umreže s vrhunskim svjetskim znanstveno-istraživačkim institucijama, te poboljšaju kapacitet za privlačenje europskih i drugih međunarodnih izvora financiranja, posebno unutar Obzor-a 2020.
Također, dio rezultata, znanja i razvoja ljudi ostvarenih kroz UKF projekte se nastavlja kroz ESI fondove. Određeni broj UKF znanstvenika je svoj rad nastavio kroz znanstvene centre izvrsnosti.
 
Privučena sredstva
 
Do sada su voditelji i suradnici iz svih 17 UKF projekata iz Programa „Znanstvena suradnja“, prijavljujući se na natječaje za sredstva iz Strukturnih fondova, europskih i međunarodnih izvora financiranja, ukupno privukli 16% od iznosa za koji su se prijavili, odnosno preko 3.6 milijuna EUR, što premašuje ukupan iznos sredstava koji je uložen iz UKF-a.
Ostalih 9 projekata iz 2. natječaja koji su trenutno na polovici provedbe prijavili su se na natječaje za sredstva iz Strukturnih fondova, europskih i međunarodnih izvora financiranja u vrijednosti od  4.795.126 EUR te su do sada dobili 325.000 EUR.Graf br.1
 

Graf br.1 prikazuje postotni udio ukupno dobivenih sredstava koja su 17 UKF korisnika privukli iz Strukturnih fondova, europskih i međunarodnih izvora financiranja, u odnosu na ukupan iznos sredstava koja su prijavili1.


Popis znanstvenih centara izvrsnosti u koje su uključeni UKF korisnici
1 Prikaz rezultata ne uključuje projekte koje su prijavili UKF korisnici,a za koje još uvijek nije završen evaluacijski postupak.


 
    Powered by Globaladmin