Sudjelovanje na međunarodnim i drugim natječajima
 
Sudjelovanje na međunarodnim natječajima, u znanstvenim centrima izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i privlačenje sredstva iz ESI fondova
 
Ciljevi STP II su podržati Republiku Hrvatsku u apsorpciji fondova EU-a u sektoru istraživanja i inovacija kroz jačanje kapaciteta odabranih organizacija javnog sektora da se kvalificiraju i upravljaju fondovima Europske unije iz područja istraživanja i razvoja, te u razvoju niza razvojno-istraživačkih projekata iz javnog i privatnog sektora, uključujući i razvoj istraživačkih grupa, koji se mogu kvalificirati za financiranje kroz strukturne fondove Europske unije.
Fond je nastavio dosadašnju praksu u skladu s jednim od svojih ciljeva, a to je poticanje istraživanja koja su kompetitivna na međunarodnoj razini odnosno omogućavanje skupinama znanstvenika da kroz rad na UKF projektima steknu znanja i vještine, kao i da se umreže s vrhunskim svjetskim znanstveno-istraživačkim institucijama, te poboljšaju kapacitet za privlačenje europskih i drugih međunarodnih izvora financiranja, posebno unutar Obzor-a 2020.
Također, dio rezultata, znanja i razvoja ljudi ostvarenih kroz UKF projekte se nastavlja kroz ESI fondove. Određeni broj UKF znanstvenika je svoj rad nastavio kroz znanstvene centre izvrsnosti.
 
Privučena sredstva
 
Voditelji i suradnici iz 38 UKF projekata koji su financirani  u okviru tri provedena natječaja iz Programa „Znanstvena suradnja“, prijavljujući se na natječaje za sredstva iz Strukturnih fondova, europskih i međunarodnih izvora financiranja, ukupno su do sada privukli 169,9 milijuna kuna, što je 4,8 puta u odnosu na ukupan iznos sredstava (34,9 milijuna kuna)  koji je UKF uložio u te projekte.
Najviše je privučeno za program Horizon 2020, ukupno 73.956.858 kn, a među financiranim projektima su i tri ERC potpore (Starting grant, Consolidator grant i Sinergy grant). Za Znanstvene centre izvrsnosti privučeno je ukupno 45.189.291 kn, u sklopu programa Interreg privučeno je 12.632.213 kn dok su iz ostalih Strukturnih fondova bivši voditelji UKF projekata privukli 31.474.917 kn. Još je 4.382.343 kn privučeno iz ostalih europskih izvora te 2.306.333 kn iz drugih međunarodnih izvora.
Popis znanstvenih centara izvrsnosti u koje su uključeni UKF korisnici 
    Powered by Globaladmin