Zahtjev za iskazivanjem interesa za savjetničku uslugu: Implementacija IT sustava za monitoring i evaluaciju UKF programa, br. nabave: STPII-CS-16 (2)
 
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Klasa: 910-04/17-04/00023
Ur. broj: 533-19-17-0001
 
Drugi projekt tehnologijskoga razvoja
IBRD zajam br. 82580-HR
 
Objavljuje

ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJEM INTERESA

Za savjetničku uslugu:

Implementacija IT sustava za monitoring i evaluaciju UKF programa

Natječaj br.: STPII-CS-16 (2)
 
1. Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugoga projekta tehnologijskoga razvoja (STP II). 
Projektom STP II Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) ima cilj: (i) unaprijediti kapacitete hrvatskih institucija koje se bave istraživanjem i razvojem (I & R) za provedbu strategije Europa 2020. u svezi s povećanjem investicija u istraživanje i razvoj učinkovitim povlačenjem sredstava iz EU fondova i (ii) pridonijeti ostvarenju niza razvojno-istraživačkih projekata iz javnoga i privatnoga sektora, uključujući i istraživačke grupe koje se mogu kvalificirati za financiranje iz strukturnih fondova Europske unije. U sklopu provedbe zajma, MZO želi angažirati pravnu osobu za savjetničku uslugu: Implementacija IT sustava za monitoring i evaluaciju UKF programa, (br. natječaja STPII-CS-16(2)).
 
2. Konzultant bi trebao razviti IT sustav M & E za fond Jedinstvo uz pomoć znanja (dalje u tekstu: UKF ili Korisnik) koji će sadržavati postojeće podatke i ključne pokazatelje uspješnosti projekta te osigurati jedinstven sustav prikupljanja podataka i izvješćivanja.
Cilj sustava M & E-a je praćenje provedbe i izvedbe UKF projekata i programa u sklopu projekta STP II te rezultate završenih projekata i programa UKF-a u sklopu STP projekta, koji će se koristiti za procjenu programa UKF-a, za statistiku UKF-a, kao i za različite zahtjeve za izvješćivanjem u sklopu STP II. UKF-ov 'Copoperability project' može se nastaviti i nakon završetka STP II ako će sredstva biti osigurana iz ESF fonda, što bi osiguralo održivost UKF programa.
UKF M & E sustav mora biti dinamičan i imati pristup preko weba, prema specifikaciji koju je dao korisnik. Sustav bi trebao biti intuitivan i jednostavan za korištenje. Sustav bi trebao omogućiti visoku razinu zaštite istodobno omogućavajući određene funkcionalnosti različitim korisnicima.
Predviđene su tri razine korisnika: administrator / tehnički korisnik = HRZZ tehnička podrška i konzultant; 2) korisnik s većim ovlastima = UKF = Korisnik (UKF tajništvo); 3) ograničeni korisnik = voditelji projekata kao podkorisnici.
 
3. Procijenjeno trajanje usluge je 30 radnih dana.
 
4. Prihvatljivi konzultant, pravna osoba registrirana u Hrvatskoj, mora posjedovati sljedeće kvalifikacije:
- dokazano relevantno iskustvo (najmanje 3 godine) u razvoju M & E IT sustava
- dokazano relevantno iskustvo (najmanje 3 godine) i stručnost u stvaranju relacijskih baza
   podataka sličnih veličina/tipa
- dokazano relevantno iskustvo u razvoju web aplikacija
- dokazano relevantno iskustvo u analizi podataka za usporedive IT sustave
- dokaz o migraciji podataka slične veličine/složenosti
- dokazano iskustvo obavljanja zadataka sličnog opsega i složenosti u regiji
- potrebno je dostaviti sljedeće: profil tvrtke, stručnost, ponuđene usluge, obrazovne i
  profesionalne profile ključnog osoblja, referentni popis i preporuke klijenata
- Prednost: poznavanje sustava znanosti i tehnologije i/ili I & R & I projekata u Hrvatskoj.
 
5. MZO poziva kvalificirane kandidate da dostave svoj iskaz interesa, zajedno sa životopisom i preporukama, na engleskome jeziku.
 
6. Zainteresirani kandidati mogu dobiti dodatne informacije vezane uz opis zadataka na mrežnim stranicama Ministarstva: https://mzo.hr/hr/rubrike/natjecaji-dodijeljeni-ugovori ili na navedenoj adresi, radnim danom od 9 do 15 sati.
 
7. Konzultant će biti odabran u skladu sa smjernicama Svjetske banke: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, iz siječnja 2011. godine, prema metodi 'Odabir prema kvalifikacijama konzultanta (CQS)'.
 
8. Iskazi interesa moraju se dostaviti najkasnije do 5. siječnja 2018. godine do 16 sati, na navedenu adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja                      
Jedinica za provedbu projekta, n/p Duška Stajića                                                           
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Hrvatska, tel. +385 1 4594554
ili na e-poštu: STPII@mzo.hr
 
 
 DOKUMENTI

1. ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJE INTERESA_hrv_STPII-CS-16 (2) ME UKF programi
2. ToR STPII CS 16 (2) M&E UKF

 
 
    Powered by Globaladmin