2A Potpora "Stjecanje iskustva" trenutno zatvorena
  
Program povezivanja znanstvenika i stručnjaka

O POTPORI  “STJECANJE ISKUSTVA”

Cilj je potpore “Stjecanje iskustva” dati priliku vrsnim mladim znanstvenicima i stručnjacima iz domovine da posjete najbolje istraživačko-razvojne centre u inozemstvu kako bi uspostavili suradnju i stekli nove vještine potrebne za unaprjeđenje znanosti i tehnologije u domovini.

Posjet mora biti usmjeren ka: a) uspostavi ili unapređenju međunarodnog zajedničkog projekta s ciljem privlačenja investicija ili pripreme prijave za stranu potporu; b) prijenosu neophodnog znanja koje doprinosi jačanju tržišnog potencijala nekog na znanju utemeljenog poduzeća; c) prijenosu znanja i vještina nužnih za stvaranje nekih drugih dodanih vrijednosti za društvo poput zaštite okoliša ili kulturne baštine.

Mladi talentirani znanstvenici i stručnjaci (do 36 godina) zaposleni u hrvatskim istraživačkim i razvojnim institucijama ili malim i srednjim poduzećima mogu se prijaviti za potporu kratkih posjeta u trajanju najviše 6 mjeseci. Unutar tog perioda, može se tražiti potpora za jedno ili više putovanja, u skladu s očekivanim ishodom. Ova potpora može uključivati kako putne troškove, tako i osobne naknade za vrijeme boravka.

Uvjet za uspješnu prijavu jest kandidatov plan osobnog i profesionalnog razvoja koji je odobrio inozemni domaćin te koji jasno pokazuje novu vrijednost za Hrvatsku proisteklu iz predloženog posjeta. Kandidatova matična organizacija mora izraziti potrebu i korist od posjeta.       

Dobitnici ove potpore obvezuju se da će održati bar jedno predavanje namijenjeno općoj javnosti nakon boravka u inozemstvu.

Za detalje, kriterije i uvjete prijave, vidjeti tekst natječaja.

 

  • Natječaj za prijavu projekata - Potpora "Stjecanje iskustva"(doc)

  • Obrazac za prijavu 2010 - engleski  (doc)

  • Obrazac za životopis 2010 - engleski (doc)

  • Upute za podnositelje prijava 2010 - engleski (pdf)

  • Smjernice i operativni postupci, 2007. (pdf)

    Primjer ugovora (doc)


    Powered by Globaladmin