Opći indikatori uspješnosti STP II

Opći indikatori uspješnosti po natječajima i po programima
 
Od sredine listopada 2013. godine do kraja  2019. godine ukupno je pokrenuto i završeno 38 projekata u okviru programa „Znanstvena suradnja“, 1 projekt u okviru programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“ i 20 projekata u okviru programa "Povezivanje znanstvenika".
 
U sklopu prvog natječaja programa „Znanstvena suradnja“ u okviru STP II u 2013. godini su ukupno ugovorena sredstva UKF-a za 17 projekata iznosila 22.102.792 kn (od toga je u konačnici isplaćeno/potrošeno 21.239.936 kn, odnosno 96,1%), dok je iz drugih izvora osigurano ukupno 6.957.792 kn. Jedan je projekt u okviru programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“ financiran od UKF-a u iznosu od 80.000 kn, a dodatno je privučeno 253.807 kn iz privatnog sektora, odnosno preko 3 puta više sredstava od sredstava UKF-a. Ukupno su UKF projekti iz drugih izvora privukli dodatnih 34% u odnosu na ukupan iznos dobivenih sredstava od UKF-a.
Kao rezultat jednog UKF-ovog projekta osnovana je spin off tvrtka koja je razvila višekanalni pikoampermetar koji može raditi na visokom naponu, te je uspjela prodati svoj novo razvijeni uređaj značajnim međunarodnim institucijama kao što su CERN i Yale-u te izvesti svoj proizvod u više zemalja; Izrael, Finsku, Njemačku, Španjolsku, Rumunjsku, Indiju, SAD.
 
Za 9 projekata iz drugog natječaja programa „Znanstvena suradnja“ u okviru STP II koji su završili u prosincu 2017. godine ukupno ugovorena sredstva UKF-a iznose 11.370.117 kn (od čega je utrošeno 10.701.811 kn), dok je od ostalih izvora osigurano ukupno 5.280.263 kn. Ukupno su UKF projekti iz drugih izvora privukli dodatnih 49% u odnosu na ukupan iznos sredstava od UKF-a.

U sklopu trećeg natječaja programa „Znanstvena suradnja“ u okviru STP II, za potporu "Moja prva suradnja" ukupno je ugovoreno 12 projekata koji su završili u siječnju i ožujku 2019. godine te su ukupno ugovorena sredstva UKF-a iznosila 3.520.491 kn (od čega je utrošeno 3.020.047 kn), dok je od ostalih izvora osigurano ukupno 1.059.012 kn. Ukupno su UKF projekti iz drugih izvora privukli dodatnih 35% u odnosu na ukupan iznos sredstava od UKF-a.
 
Temeljem rezultata nastalih u okviru dva UKF-ova projekta provedena u sklopu programa "Znanstvena suradnja", dobivena su ukupno tri projekta Europskog istraživačkog vijeća (ERC).

U 2019. godini ugovoreno je i 20 projekata u sklopu programa "Povezivanje znanstvenika" za potporu "Stjecanje iskustva", u iznosu od 769.719 kn, a konačno je utrošeno 716.408 kn, dok je iz ostalih izvora osigurano 685.447 kn.

Tablica 1* Prikazan je broj institucija koje sudjeluju u svakom natječaju, međutim neke institucije sudjeluju u više projekata pa se u ukupnom zbroju broje samo jednom
** Broj se odnosi na tvrtke u javnom i privatnom vlasništvu
*** Neutrošena sredstva od završenih projekata su ponovo ugovorena odnosno reinvestirana u nove natječaje 

Tablica 1 prikazuje podatke koji se odnose na broj projekata i ukupan ugovoren/iznos isplaćen projektima, broj znanstvenika (domaćih, stranih i iz Dijaspore), broj institucija (hrvatskih i stranih) i broj partnera iz gospodarstva koji su sudjelovali u provedbi te udjele ostvarenog sufinanciranja od strane domaćih i stranih institucija te partnera iz gospodarstva. Podaci su prikazani po natječajima i po programima.
    Powered by Globaladmin