Opći indikatori uspješnosti

Opći indikatori uspješnosti po natječajima i po programima - STP II
 

Od sredine listopada 2013. godine do sredine listopada 2015. godine ukupno je pokrenuto i završeno 17 projekata u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ i 1 projekt u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“.
 
Za 17 projekata u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ ukupno ugovorena sredstva UKF-a iznosila su 22.102.792 kn (od toga je u konačnici isplaćeno/potrošeno 21.239.936 kn, odnosno 96,1%), dok je iz drugih izvora osigurano ukupno 6.154.751 kn. Projekt u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“ financiran je od UKF-a u iznosu od 80.000 kn, a dodatno je privučeno 251.500 kn iz privatnog sektora, odnosno preko 3 puta više sredstava od sredstava UKF-a. Ukupno su UKF projekti iz drugih izvora privukli dodatnih 30% u odnosu na ukupan iznos dobivenih sredstava od UKF-a.
Kao rezultat jednog UKF-ovog projekta osnovana je spin off tvrtka koja je razvila višekanalni pikoampermetar koji može raditi na visokom naponu. Za navedeni uređaj već su zaprimljene narudžbe sa CERN-a, iz Izraela, Finske, Njemačke, Španjolske, Rumunjske i SAD.
Temeljem rezultata nastalih u okviru jednog od UKF-ovih projekata, dobiven je i projekt Europskog istraživačkog vijeća (ERC).
 
Novih 9 projekata iz 2. natječaja Programa „Znanstvena suradnja“ u okviru STP II započelo je s provođenjem tek krajem 2015. godine, tako da se ovdje prikazani rezultati u ovom trenutku odnose na vrlo kratki period. Za ove su projekte ukupno ugovorena sredstva UKF-a iznosila 11.370.117 kn, dok je od ostalih izvora osigurano ukupno 3.367.158 kn (od toga oko 3% iz privatnih izvora). Ukupno su UKF projekti iz drugih izvora privukli dodatnih 29,6% u odnosu na ukupan iznos ugovorenih sredstava od UKF-a.


Tablica 1
 


Tablica 1 prikazuje podatke koji se odnose na broj projekata i ukupan iznos sredstva izdvojen od strane UKF-a za projekte, broj znanstvenika (domaćih, stranih i iz Dijaspore), broj institucija (hrvatskih i stranih), partnera iz gospodarstva, te udjele ostvarenog sufinanciranja od strane domaćih i stranih institucija, te partnera iz gospodarstva. Podaci su prikazani po natječajima i po programima.
    Powered by Globaladmin