Opći indikatori uspješnosti

Opći indikatori uspješnosti po natječajima i po programima - STP II
 
Od sredine listopada 2013. godine do kraja  2017. godine ukupno je pokrenuto i završeno 26 projekata u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ i 1 projekt u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“.
 
Za 17 projekata u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ ukupno ugovorena sredstva UKF-a iznosila su 22.102.792 kn (od toga je u konačnici isplaćeno/potrošeno 21.239.936 kn, odnosno 96,1%), dok je iz drugih izvora osigurano ukupno 6.957.792 kn. Projekt u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“ financiran je od UKF-a u iznosu od 80.000 kn, a dodatno je privučeno 253.807 kn iz privatnog sektora, odnosno preko 3 puta više sredstava od sredstava UKF-a. Ukupno su UKF projekti iz drugih izvora privukli dodatnih 33,8% u odnosu na ukupan iznos dobivenih sredstava od UKF-a.
Kao rezultat jednog UKF-ovog projekta osnovana je spin off tvrtka koja je razvila višekanalni pikoampermetar koji može raditi na visokom naponu, te je uspjela prodati svoj novo razvijeni uređaj značajnim međunarodnim institucijama kao što su CERN i Yale-u te izvesti svoj proizvod u više zemalja; Izrael, Finsku, Njemačku, Španjolsku, Rumunjske, Indiju, SAD.
Temeljem rezultata nastalih u okviru jednog od UKF-ovih projekata, dobiven je i projekt Europskog istraživačkog vijeća (ERC).
 
Za 9 projekata iz drugog natječaja Programa „Znanstvena suradnja“ u okviru STP II koji su završili u prosincu 2017. godine ukupno ugovorena sredstva UKF-a iznose 11.370.117 kn (od čega je utrošeno 10.701.811 kn), dok je od ostalih izvora osigurano ukupno 5.280.263 kn. Ukupno su UKF projekti iz drugih izvora privukli dodatnih 49% u odnosu na ukupan iznos sredstava od UKF-a.

U sklopu trećeg natječaja Programa „Znanstvena suradnja“ za potporu "Moja prva suradnja" ukupno je ugovoreno 12 projekata koji su započeli s provođenjem 16. listopada i 1. prosinca 2017. godine i trajat će 15 mjeseci. Ukupno ugovorena UKF sredstva iznose 3.520.491 kn, dok je od ostalih izvora osigurano ukupno 860.262 kn. Ukupno su UKF projekti iz drugih izvora privukli dodatnih 24,6% u odnosu na ukupan iznos ugovorenih sredstava od UKF-a.


Tablica 1
* Dan je broj institucija koje sudjeluju u svakom natječaju, međutim neke institucije sudjeluju u više projekata pa se u ukupnom zbroju broje samo jednom
** Broj se odnosi na tvrtke u javnom i privatnom vlasništvu
*** Ugovoreni iznos za projekte u sklopu 1. natječaja programa Znanstvene suradnje je 22,102.792 kn, međutim prreostala su sredstva koja su iskorištena za ugovaranje projekata u sklopu 2. kruga natječaja programa Znanstvene suradnje, stoga je ukupni ugovorni iznos 35,543.238 kn  

Tablica 1 prikazuje podatke koji se odnose na broj projekata i ukupan iznos sredstva izdvojen od strane UKF-a za projekte, broj znanstvenika (domaćih, stranih i iz Dijaspore), broj institucija (hrvatskih i stranih), partnera iz gospodarstva, te udjele ostvarenog sufinanciranja od strane domaćih i stranih institucija, te partnera iz gospodarstva. Podaci su prikazani po natječajima i po programima.
    Powered by Globaladmin