1C Potpora "Moja prva suradnja" - trenutno zatvorena
 
Program "Znanstvena suradnja"

Program znanstvene suradnje je istraživački program kroz koji se potiče financiranje istraživačkih suradničkih projekta male i srednje veličine. Podupiru se istraživački projekti u Hrvatskoj koji doprinose ciljevima Fonda i koji uključuju suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom.

Cilj programa "Znanstvena suradnja": Privući perspektivna znanstvena istraživanja u hrvatske tvrtke i institucije zajedno s njihovim međunarodnim ili privatnim financiranjem, pripadajućim znanjem, tehnologijom i potencijalnim znanstvenim rezultatima.

Cilj potpore “Moja prva suradnja“ omogućiti  znanstvenicima na poslijedoktorskoj razini iz gospodarskog i akademskog sektora da razvijaju svoj inovacijski potencijal kroz vođenje znanstvenih i tehnoloških projekata u suradnji sa iskusnim znanstvenicima ili stručnjacima iz dijaspore te povećaju svoje profesionalno iskustvo i ubrzaju karijeru u znanosti ili istraživanju i razvoju u gospodarstvu.

Prijaviti se mogu: Mogu se prijaviti vrsni hrvatski ili strani znanstvenici koji žive i rade u Hrvatskoj, a koji su stekli doktorat znanosti prije najmanje 2 godine, a najviše do 7 godina od datuma otvaranja natječaja. U slučaju da je glavni podnositelj stekao dva doktorata znanosti vrijeme teče od stjecanja prvog doktorata znanosti.Iz navedenog roka izuzima se porodiljski dopust.

Najmanji iznos potpore: 187.500 HRK
Najveći iznos potpore:   300.000 HRK
 
Rok za prijavu: srijeda, 08. ožujak 2017. godine, do ponoći


Natječajna dokumentacija:

Natječaj za potporu "Moja prva suradnja", 2016. (pdf)

Obrasci za prijavu: Upute za podnositelje, 2016. (pdf)

 


Primjeri sljedećih dokumenata iz natječajne dokumentacije: 
Provjerite još jednom zadovoljava li Vaša prijava formalne uvjete Natječaja

Kontrolna listaDodatna dokumentacija za projekte koji će biti uzeti u obzir za financiranje:

Za svaki prijedlog projekta predložen za financiranje podnositelji će morati u tijeku pregovora dokazati da je njihov projekt u skladu s „Okvirom za upravljanje okolišem“, što će biti preduvjet za financiranje.
U dokumentu „Okvir za upravljanje okolišem“ opisane su kategorije procjene okoliša, a potrebno je ispuniti Obrazac za procjenu okoliša"  (Annex A Okvira za upravljanje okolišem)

Za svaki projektni prijedlog predložen za financiranje podnositelji će morati u tijeku pregovora ispuniti “Obrazac  za plan nabave” u skladu s dokumentom „Izvadak 1. HRZZ - Postupci nabave na UKF projektima“ („Extract 1. CSF – Procurement arrangements for sub-beneficiaries of UKF programs“) koji sadrži smjernice za nabavu tj opisuje metode i postupke koji će se morati primjenjivati na projektu. Plan nabave se mora dostaviti UKF-u po odobrenju Financijskog plana, a prije početka projekta.

Obrasci  Ugovora o potpori i Ugovora o suradnji 

Ugovor o potpori i Ugovor o suradnji biti će potpisani s projektima koji će biti odabrani za financiranje u sklopu potpore "Moja prva suradnja", Program "Znanstvena suradnja". Ugovor o suradnji  regulira i prava na intelektualno vlasništvo proizašlo iz financiranog projekta.
    Powered by Globaladmin