Evaluatori

(i) Evaluatori su nezavisni (u smislu da ne predstavljaju bilo koju organizaciju uključenu u rad Fonda) stručnjaci koji pomažu u evaluaciji formalno prikladnih projektnih prijedloga. Tajništvo Fonda odabire evaluatore iz redova visoko kvalificiranih i moralno neupitnih osoba. Mogu dolaziti iz polja znanosti, industrije, ili inovacije kao pojedinci s najvišom razinom stručnosti u tom polju. Evaluatori su međunarodno priznati autoriteti iz relevantnih znanstvenih područja. Očekuje se da posjeduju znanja i vještine znanja prikladna njihovim poljima djelovanja.

(ii) Imena nezavisnih stručnjaka koji sudjeluju u postupku evaluacije nisu javna.

(iii) Nakon zaprimanja svih prikladnih projektnih prijedloga na natječaj, Tajništvo Fonda određuje, nakon konzultacija s Povjerenstvom za upravljanje, do tri anonimna evaluatora po projektnom prijedlogu osiguravajući da osobe s potencijalnim sukobom interesa niti na koji način ne sudjeluju u postupku evaluacije.

(iv) Pozivno pismo i Pravilnik o ponašanju šalju se svakom odabranom evaluatoru, s opisom njegovih zaduženja. Od evaluatora se očekuje da prihvate zaduženja i opća pravila o izvršenju zaduženja navedene u Pozivnom pismu i Pravilniku o ponašanju za evaluatore. (Prilog 2)

(v) Osoba koja se nalazi u izravnom sukobu interesa (npr. osoba uposlena u istoj organizaciji (odjelu) i surađuje s bilo kojom od osoba uključenih u projektni prijedlog; ili osoba koja je bila uključena u izradu projektnog prijedloga, blisko povezana s bilo kojom od osoba uključenih u projektni prijedlog kroz financijski interes, obiteljske ili prijateljske veze, te kroz prošle, trenutne ili buduće poslovne veze) ne može sudjelovati u postupku evaluacije. Osoba koja se nalazi u neizravnom sukobu interesa (npr. osoba koja je zaposlena u pravnoj osobi (fakultetu) uključenom u projekti prijedlog, te ako će imati izravnu korist u slučaju financiranja projekta u smislu profesionalnih aktivnosti, te ako je odnosu koji može utjecati na njenu nepristranost) može sudjelovati u evaluaciji, ali ne može evaluirati projektne prijedloge na koje se sukob interesa odnosi i ne može sudjelovati u raspravi o tim projektnim prijedlozima.

(vi) Evaluatore se nagrađuje za njihove usluge u skladu s uputama koje je odredilo Povjerenstvo za upravljanje te imaju također pravo na nadoknadu putnih troškova u slučaju dolaska na evaluatorsku raspravu
    Powered by Globaladmin