Pravilnik o ponašanju za evaluatore

(i) Zadatak evaluatora je sudjelovanje u evaluaciji na povjerljiv, pošten i nepristran način za svaki projektni prijedlog, u skladu s postupkom vrednovanja opisanom u Operativnom priručniku Fonda i u skladu s uvjetima programa na koji se odnosi. On/ona mora vrednovanje obaviti na najbolji mogući način i pružiti visoku razinu izvedbe.

(ii) Rad evaluatora je nezavisan. Očekuje se da vrednovanje radi izvan svojeg radnog vremena i u svome radu ne predstavlja niti jednu instituciju/organizaciju.

(iii) Evaluator se obvezuje na strogu tajnost i nepristranost. Ako je evaluator izravno ili neizravno povezanim i s jednim projektnim prijedlogom, ili na bilo koji drugi način, ili ima bilo koju vrst odnosa koji mogu umanjiti njegovu neutralnost pri evaluaciji, dužan je prijaviti takve činjenice Tajništvu Fonda čim ih postane svjestan. Povjerenstvo za upravljanje Fondom osigurava da, kada priroda navedenog odnosa može ugroziti neutralnost evaluatora, on/ona ne sudjeluju u evaluaciji takovog projekta ili, ako je potrebno, ih u potpunosti isključuje iz postupka evaluacije.

(iv) Evaluatorima nije dozvoljena rasprava o projektima s drugima, uključujući i međusobna, osim tijekom službene rasprave na sastancima koje moderiraju uposlenici Tajništva Fonda.

(v) Evaluatori ne komuniciraju s predlagateljima projekata. Projektni prijedlozi se ne smiju modificirati tijekom evaluacije. Preporuke i savjeti koje evaluatori daju Povjerenstvu za upravljanje, mogu se prenijeti samo djelatnicima Fonda, i ni na koji način predlagateljima projekta ili drugim osobama.

(vi) Evaluatorima nije dozvoljeno da objave imena drugih evaluatora koji sudjeluju u postupku evaluacije.

(vii) Evaluator se smatra osobno odgovornim za očuvanje povjerljivosti sve pisane i elektronske dokumentacije poslane i primljene, na način da je dužan obrisati odnosno uništiti sve povjerljive dokumente i podatke po završetku evaluacije, a na način koji mu je zadan. Evaluatori  mogu tražiti dodatne informacije (npr.:na internetu, u posebnim bazama podataka, itd.) kako bi mogli uspješno dovršiti ocjenjivanje prijedloga. Evaluatori ne smiju pokazivati sadržaj projektnih prijedloga ili informacije o predlagateljima trećim stranama (npr.: kolegama, studentima, itd.). Posebice je nedozvoljeno stupanje u kontakt s predlagateljima.

(viii) Očekuje se da se evaluatori bez izuzetaka drže pravila koje je propisalo osoblje Fonda kako bi se osigurala povjerljivost pri evaluaciji. Kršenje navedenih pravila može rezultirati isključivanjem iz tekućih i budućih postupaka evaluacije.


*****
 
... Potvrđujem da sam pročitao, razumio i prihvatio Kodeks ponašanja za evaluatore u vezi provedbe poslova evaluacije.

... Potvrđujem da nisam prijavio, niti sam, prema mojim saznanjima, izravno ili neizravno uključen u niti jednu projektnu prijavu poslanu na trenutno otvorene natječaje Fonda.

...Potvrđujem da ću informirati Tajništvo Fonda istoga časa kada otkrijem bilo koju vrstu izravnog ili neizravnog sukoba interesa s bilo kojom od projektnih prijava koje sam zaprimio za evaluaciju ili koje su predmetom rasprave na bilo kojem evaluacijskom sastanku na kojem sudjelujem.

...Potvrđujem da neću otkriti niti jedan detalj evaluacijskog postupka, njihove ishode niti jednu prijavu projekta tijekom postupka evaluacije. Preuzimam osobnu odgovornost za čuvanje povjerljivosti svih zaprimljenih dokumenata i elektroničkih datoteka, te za vraćanje, brisanje i uništavanje svih povjerljivih dokumenata ili datoteka nakon završetka evaluacije, ako ne primim drugačije naputke.

    Powered by Globaladmin