Sufinanciranje
 
Sufinanciranje
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kao nositelj STP II, u prvom je natječaju - 17 projekata u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ i 1 projekt u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“, ugovoreni 2013. godine - osiguralo preko 22 milijuna kuna (u konačnici je isplaćeno 21,3 milijuna kuna). Ostala su sredstva, odnosno dodatnih 33,8% (7.211.599 kuna) osigurale su međunarodne znanstveno-istraživačke institucije (3.805.494 kuna), domaći privatni sektor (253.807 kuna), te hrvatske javno znanstveno-istraživačke institucije (3.152.298 kuna).
 
 
 
Struktura sufinanciranja u postotku:U drugom je natječaju (9 projekata u okviru Programa „Znanstvena suradnja“, ugovoreni krajem 2015. godine) Ministarstvo osiguralo preko 11 milijuna kuna. Ostala sredstva, dodatnih 29,6% (3.367.157,94kn) osigurale su međunarodne znanstveno-istraživačke institucije (2.073.204,00 kuna), privatni sektor (90.000,00 kuna), te hrvatske javno znanstveno-istraživačke institucije (1.203.953,94 kuna).
 
Struktura sufinanciranja u postotku:


    Powered by Globaladmin