Sufinanciranje
 
Sufinanciranje
 
Sredstva sufinanciranja se odnose na sredstva financiranja iz drugih izvora koja su, pored sredstava dobivenih UKF-a, osigurana od samih projekata za potrebe same provedbe projekta.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao nositelj STP II ukupno je u sklopu pet provedenih natječaja,  za 38 projekata u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ , 1 projekt u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“ i za 20 projekata ugovorenih u okviru Programa „Povezivanje znanstvenika“ osiguralo preko 36 milijuna kuna (u konačnici je isplaćeno 35,8 milijuna kuna).

Ostala su sredstva, odnosno dodatnih 39,8% (14.236.320 kn) osigurale međunarodne znanstveno-istraživačke institucije (8.609.470 kn), hrvatske javne znanstveno-istraživačke institucije (5.060.661 kn) te domaći privatni sektor (499.107 kn) i strani privatni sektor (67.082 kn).
 
Struktura sufinanciranja u postotku:


     Powered by Globaladmin