Uključene organizacije
 
Uključene organizacije
 
Projekte iz STP II provodile su i dalje provode vodeće domaće i međunarodne institucije. Tako je u 1. natječaju 17 projekata u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ i 1 projekt u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“ vodilo njih 48,  u 2. natječaju 9 projekata u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ vodilo njih 26 dok  u 3. natječaju u okviru potpore "Moja prva suradnja"  programa "Znanstvena suradnja" 12 projekata vodi ukupno 37 domaćih i stranih institucija.
 
Korisnik dodijeljenih UKF potpora je Organizacija zadužena za provedbu projekta (pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,  upisana u Upisnik znanstvenih organizacija) koja je odgovorna za primanje i upravljanje financijskim sredstvima. U projekt kao partneri mogu biti uključeni javni i privatni znanstveni instituti, sveučilišta i fakulteti te mala, srednja i velika trgovačka društva, odnosno sve pravne osobe iz Hrvatske i inozemstva.
Njihov doprinos može biti znanstveni i/ili financijski.

 Domaće znanstveno-istraživačke organizacije
Strane znanstveno-istraživačke organizacije i
privatni sektor (domaće i strane organizacije)Domaće znanstveno-istraživačke organizacije
Strane znanstveno-istraživačke organizacije i
privatni sektor (domaće i strane organizacije)

 
 
Domaće znanstveno-istraživačke organizacije
Strane znanstveno-istraživačke organizacije
Tvrtke u javnom i privatnom vlasništvu

    Powered by Globaladmin