Uključene organizacije

Uključene organizacije

Projekte su provele vodeće domaće i međunarodne institucije čijom suradnjom je omogućen značajan prijenos znanja te je u ukupno pet natječaja koji su provedeni u STP II u sklopu programa „Znanstvena suradnja“,„Mladi znanstvenici i stručnjaci“ i programa “Povezivanje znanstvenika” u 59 UKF projekata surađivalo ukupno 53 domaćih i 77 stranih organizacija.
 
Korisnik dodijeljenih UKF potpora je Organizacija zadužena za provedbu projekta (pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,  upisana u Upisnik znanstvenih organizacija) koja je odgovorna za primanje i upravljanje financijskim sredstvima. U projekt kao partneri mogu biti uključeni javni i privatni znanstveni instituti, sveučilišta i fakulteti te mala, srednja i velika trgovačka društva, odnosno sve pravne osobe iz Hrvatske i inozemstva.
Njihov doprinos može biti znanstveni i/ili financijski.

 Popis svih organizacija koje sudjeluju u 59 UKF projekata
    Powered by Globaladmin