Znanstvena produktivnost
 
Kako bismo pokušali prikazati i izuzetnu znanstvenu produktivnost voditelja projekata i njihovih suradnika, koji su sudjelovali u projektima, u tablicama ispod prikazali smo broj publikacija, stručnih knjiga/poglavlja u stručnim knjigama te radova u zbornicima skupova/tehnička izvješća.
 
U tablici 1 su prikazani podaci za svih 18 projekata - 17 projekata financiranih u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ te 1 projekt financiran u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“.
Projekti su započeli krajem 2013. te završili krajem 2015. godine i do danas je izdano 155 članaka u časopisima s peer-reviewom, odnosno časopisima koji su po vrsnoći izjednačeni sa časopisima s peer-reviewom (kategorija A 1), od toga 129 u časopisima s faktorom odjeka (IF). Također je objavljeno i 36 poglavlja u stručnim knjigama.
 
Od ukupno 155 znanstvenih publikacija neke su objavljene u časopisima s vrlo visokim faktorom odjeka kao što su "Nature physics";  "Nature Immunology"; “Immunity”, "Nano Letters"; "Embo Journal" ili "Nature Communications".
 
Tablica 1) Rezultati 18 projekata - 17 projekata u 1. natječaju u okviru Programa "Znanstvena suradnja" i 1 projekt u 1. natječaju u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“
PREGLED KVALITETE RADOVA U ČASOPISIMA S PEER-REVIEWOM PREMA FAKTORU ODJEKA - IF (za one časopise koji imaju IF) I PO POJEDINOM ZNANSTVENOM PODRUČJU:
 
1.   PRIRODNE ZNANOSTI  - 95 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 92 s IF:
 
Fizika - od 69 članaka publiciranih u časopisima s peer-reviewom, 68 su u časopisima koji imaju IF:
-     35 članka IF<6
-     28 članka 6 < IF < 10 (Physics Letters B, Journal of Materials Chemistry A, High Energy Physics, Physical Review Letters)
-     5 članaka IF > 10 (Nature Communications, Nano Letters, Nature Physics)

Geologija - 5 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 4 u časopisima koji imaju IF:
-     3 članka IF<5
-     1 članak IF>5 (Scientific Reports)
 
Kemija - svih 15 članaka u časopisima s peer-reviewom koji imaju IF:
-     6 članaka IF<4
-     8 članaka 4< IF <6
-     1 članak IF>10 (Embo Journal)
 
Biologija - ukupno 6 članka u časopisima s peer-reviewom, od toga 5 u časopisima koji imaju IF:
-     5 članaka 2.5 < IF < 4
 
2.   TEHNIČKE ZNANOSTI - 14 članaka u časopisu s peer-reviewom, od toga 10 u časopisu koji ima IF:
 
Elektrotehnika - ukupno 7 članaka u časopisu s peer-reviewom i IF:
-     4 članka IF<3.5
-     3 članka IF>3.5 (Physical Rewiev B, Applied Physics Letters)
 
Računarstvo – ukupno 2 članka u časopisu s peer-reviewom i IF
-     2 članka IF<0.5
 
3.   BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO - ukupno 40 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 27 u časopisima koji imaju IF:

Temeljne medicinske znanosti - ukupno 21 članak u časopisima, od toga 18 u časopisima koji imaju IF:
-    15 članaka 2.8 < IF < 7
-     3 članka IF>19 (Nature Immunology, Immunity)

Kliničke medicinske znanosti - ukupno 19 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 9 u časopisu koji ima IF:
-     6 članaka IF<3.5
-     3 članka IF>3.5 (BBA General Subjects)
 
4.   HUMANISTIČKE ZNANOSTI - ukupno 6 članaka u časopisima izjednačenim s časopisima s peer-review-om (kategorija A1).
 
 

U tablici 2 prikazani su rezultati 2. natječaja u okviru Programa „Znanstvena suradnja“, za 9 projekata. Projekti su započeli krajem 2015. i završili u prosincu 2017. godine.

Za sada je objavljeno ukupno 27 znanstvenih publikacija među kojima se nalaze i radovi objavljeni u  časopisima "Automatica", "Physical Review Letters", "Nano Letters" i  "Nature Nanotechnology".
 
Tablica 2) Rezultati 9 projekata iz 2. natječaja u okviru Programa „Znanstvena suradnja“
PREGLED KVALITETE RADOVA U ČASOPISIMA S PEER-REVIEWOM PREMA FAKTORU ODJEKA - IF (za one časopise koji imaju IF) I PO POJEDINOM ZNANSTVENOM PODRUČJU:
 
1. TEHNIČKE ZNANOSTI – ukupno 6 članaka u časopisima s peer-reviewom i IF

Elektrotehnika – ukupno 6 članaka u časopisu s peer-reviewom i IF:
-    4 članka IF<4,5
-    2 članka IF>4,5 (Automatica, Journal of Field Robotics)

2. PRIRODNE ZNANOSTI – od ukupno 16 članaka, 14 su u časopisima s peer-reviewom i IF:

Fizika – od ukupno 10 članaka, 9 je u časopisima s peer-reviewom i IF:
-    5 članaka 3.5< IF < 6.5   (Physical Review B, Computer Physics Communications, Carbon)
-    4 članka  IF>8 (Physical review Letters, Nano Letters, Nature Nanotechnology)

Geofizika – od ukupno 6 članaka, 5 ih je u časopisu s peer-reviewom i IF:
-    2 članka IF<4,2
-    3 članka IF>4,2 (Pure and Applied Geophysics, Scientific reports, Geophysical Research Letters)
    Powered by Globaladmin