Znanstvena produktivnost
 
Znanstvena produktivnost

Kako bismo pokušali prikazati i izuzetnu znanstvenu produktivnost voditelja projekata i njihovih suradnika, koji su sudjelovali u projektima, u tablicama ispod prikazali smo broj publikacija, stručnih knjiga/poglavlja u stručnim knjigama te radova u zbornicima skupova/tehnička izvješća.
 
U tablici su prikazani podaci za 39 UKF projekata koji su se provodili u periodu od 2013. do kraja 2018. godine (38 projekata financiranih u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ te 1 projekt financiran u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“) te je do danas izdano 208 članaka u časopisima s peer-reviewom (istorazinskom procjenom), odnosno časopisima koji su po vrsnoći izjednačeni sa časopisima s peer-reviewom (kategorija A 1), od toga 189 u časopisima s faktorom odjeka (IF). Također je objavljeno i 41 poglavlje u stručnim knjigama.
 
Od ukupno 208 znanstvenih publikacija neke su objavljene u časopisima s vrlo visokim faktorom odjeka kao što su "Nature Physics";  "Nature Immunology"; “Immunity”, "Nano Letters"; "Embo Journal", "Nature Communications" i "Nature Nanotechnology".
 
Tablica Rezultati 39 projekata - 38 projekata u tri natječaja u okviru Programa "Znanstvena suradnja" i 1 projekt u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“
PREGLED KVALITETE RADOVA U ČASOPISIMA S PEER-REVIEWOM PREMA FAKTORU ODJEKA - IF (za one časopise koji imaju IF) I PO POJEDINOM ZNANSTVENOM PODRUČJU:
 
1.   PRIRODNE ZNANOSTI  - 133 članka u časopisima s peer-reviewom, od toga 132 s IF:
 
Fizika - ukupno 88 publiciranih članaka u časopisima s peer-reviewom i IF:
- 40 članaka IF < 5
- 39 članaka 5 < IF <11 (Physics Letters B, Journal of Materials Chemistry A, High Energy Physics, Physical Review Letters)
- 9 članaka IF > 11 (Nature Communications, Nano Letters, Nature Physics, Nature Nanotechnology))

Geofizika - ukupno 15 članaka u časopisima s peer-reviewom i IF:
- 11 članaka IF < 4
- 4 članka IF > 4 (Geophysical Research Letters, Scientific Reports)
 
Kemija - svih 15 članaka u časopisima s peer-reviewom koji imaju IF:
- 6 članaka IF < 4
- 7 članaka 4 < IF < 6
- 2 članka IF > 10 (EMBO Journal, Nature Communications)
 
Biologija - od 14 članaka publiciranih u časopisima s peer-reviewom, 13 imaju IF:
- 8 članaka IF < 4
- 5 članaka IF > 4

2.   TEHNIČKE ZNANOSTI - 27 članaka u časopisu s peer-reviewom, od toga 23 u časopisima s IF:
 
Elektrotehnika - od 19 članaka, 18 je u časopisima s IF:
- 10 članaka IF < 4
- 8 članaka IF > 4 (IEEE Transactions on Cybernetics)

Računarstvo – ukupno 2 članka u časopisu s peer-reviewom i IF

Građevinarstvo – ukupno 3 članka u časopisu s peer-reviewom i IF

3.   BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO - ukupno 37 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 31 u časopisima koji imaju IF:

Temeljne medicinske znanosti - ukupno 25 članaka u časopisima, od toga 22 u časopisima koji imaju IF:
- 10 članaka IF < 5
- 9 članaka 5 < IF < 11
- 3 članka IF > 21 (Immunity, Nature Immunology)

Kliničke medicinske znanosti - ukupno 12 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 9 u časopisu koji ima IF:
- 5 članaka IF < 3
- 4 članka IF > 3

3.   BIOTEHNIČKE ZNANOSTI - 5 članaka u časopisu s peer-reviewom, od toga 3 u časopisima s IF:

Poljoprivreda  – ukupno 3 članka u časopisu s peer-reviewom i IF

4.   HUMANISTIČKE ZNANOSTI - ukupno 6 članaka u časopisima izjednačenim s časopisima s peer-review-om (kategorija A1).
 
 
    Powered by Globaladmin