Znanstvena produktivnost
Znanstvena produktivnost
 
Kako bismo pokušali prikazati i izuzetnu znanstvenu produktivnost voditelja projekata i njihovih suradnika, koji su sudjelovali u projektima, u tablicama ispod prikazali smo broj publikacija, stručnih knjiga/poglavlja u stručnim knjigama te radova u zbornicima skupova/tehnička izvješća.
 
U tablici 1 su prikazani podaci za svih 18 projekata - 17 projekata financiranih u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ te 1 projekt financiran u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“.
 
Projekti su započeli krajem 2013. godine i u periodu od dvije godine izdano je gotovo 100 članaka u časopisima s peer-reviewom, odnosno časopisima koji su po vrsnoći izjednačeni sa časopisima s peer-reviewom (kategorija A 1), od toga 84 u časopisima s faktorom odjeka (IF). Također je objavljeno i preko 30 poglavlja u stručnim knjigama.
Još je 12 članaka, od toga 11 za časopise s peer-reviewom i IF i 2 članka u stručnim knjigama u ovom trenutku u procesu recenziranja.
 
Od ukupno 97 znanstvene publikacije jedna je objavljena u časopisu "Nature physics" (IF 20.147); jedna u u časopisu "Nature Immunology" (IF 20.004); dvije u u časopisu "Nano Letters" (IF 13.592); jedna u u časopisu "Embo Journal" (IF 10.748); tri u časopisu "Physical Review Letters" (IF 7.512); jedna u u časopisu "Journal of Materials Chemistry A" (IF 7.443); jedna u u časopisu "Nanoscale" (IF 7.394); tri u časopisu "Physics Letters B" (IF 6.131); pet u časopisu "Journal of High Energy Physics" (IF 6.11).
 
 Tablica 1) 17 projekata u 1. natječaju u okviru Programa "Znanstvena suradnja" i 1 projekt u 1. natječaju u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“PREGLED KVALITETE RADOVA U ČASOPISIMA S PEER-REVIEWOM PREMA FAKTORU ODJEKA - IF (za one časopise koji imaju IF) I PO POJEDINOM ZNANSTVENOM PODRUČJU:
 
1.   PRIRODNE ZNANOSTI  - 66 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 63 s IF
 
Fizika - od 47 članka publicirana u časopisima s peer-reviewom, 46 ih je u časopisima koji imaju IF:
-     8 članaka IF<3.5
-     30 članaka 3.5 < IF < 7.5 (1 u Journal of Materials Chemistry A IF 7.443, 1 u Nanoscale IF 7.394, 3 u Physics Letters B IF 6.131, 5 u Journal of High Energy Physics IF 6.110...)
-     8 članaka IF > 7.5 (od toga 1 u Nature IF 20.147, 2 u Nano Letters IF 13.592, 1 u Nature Communications IF 11.470,  te 4 u Physical Review Letters IF 7.512)
 
Geologija - 5 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 4 u časopisima koji imaju IF:
-     3 članka IF<5
-     1 članak IF>5 (Scientific Report IF 5.578)
 
Kemija - svih 11 članaka u časopisima s peer-reviewom koji imaju IF:
-     6 članka IF<4.5
-     4 članka 4.5< IF < 10
-     1 članak IF>10 (Embo Journal IF 10.748)
 
Biologija - ukupno 3 članka u časopisima s peer-reviewom, od toga 2 u časopisima koji imaju IF:
-     2 članka 2.5 < IF < 4.5
 
2.   TEHNIČKE ZNANOSTI - 8 članaka u časopisu s peer-reviewom, od toga 6 u časopisu koji ima IF:
 
Elektrotehnika - ukupno 4 članka u časopisu s peer-reviewom i IF:
-     2 članka IF=<3.5
-     2 članka IF=3.5 (Physcial Rewiev B IF 3.664)
 
Računarstvo – ukupno 2 članka u časopisu s peer-reviewom i IF
-     2 članka IF<0.5
 
3.   BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO - ukupno 18 članaka u časopisima (16 s peer-reviewom), od toga 12 u časopisima koji imaju IF:
 
Temeljne medicinske znanosti - ukupno 8 članaka u časopisima, od toga 6 u časopisima koji imaju IF:
-     5 članaka 4 < IF < 7
-     1 članak IF>20 (Nature Immunology IF 20.004)
 
Kliničke medicinske znanosti - ukupno 13 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 9 u časopisu koji ima IF:
-     7 članka IF<3.5
-     2 članka IF>=3.5 (BBA General Subjects IF 4.381)
 
4.   HUMANISTIČKE ZNANOSTI - ukupno 5 članaka, od toga 2 članka u časopisima izjednačenim s časopisima s peer-review-om (kategorija A1).
 
 


U tablici 2 prikazani su rezultati 2. natječaja u okviru Programa „Znanstvena suradnja“, za 9 projekata. Projekti su započeli krajem 2015. godine.
 
Tablica 2) Rezultati 9 projekata iz 2. natječaja u okviru Programa „Znanstvena suradnja“
PREGLED KVALITETE RADOVA U ČASOPISIMA S PEER-REVIEWOM PREMA FAKTORU ODJEKA - IF (za one časopise koji imaju IF) I PO POJEDINOM ZNANSTVENOM PODRUČJU:
 
1. TEHNIČKE ZNANOSTI – ukupno 4 članka u časopisima s peer-reviewom i IF
 
Temeljne tehničke znanosti – ukupno 3 članka u časopisima s peer-reviewom i IF:
-    3 članka IF>3.5 (2 u Physical Review B IF 3.736, Computer Physics Communications IF 3.636)
 
Elektrotehnika – ukupno 1 članak u časopisu s peer-reviewom i IF:
-    1 članak (Robotics and autonomous systems IF 1.256)
 
 
2. PRIRODNE ZNANOSTI – ukupno 2 članka, od toga 1 u časopisu s peer-reviewom i IF:
 
Geofizika – ukupno 2 članka, od toga 1 u časopisu s peer-reviewom i IF:
-    1 članak (Pure and Applied Geophysics IF 1.618)
    Powered by Globaladmin