Znanstvena produktivnost
Znanstvena produktivnost
 
Kako bismo pokušali prikazati i izuzetnu znanstvenu produktivnost voditelja projekata i njihovih suradnika, koji su sudjelovali u projektima, u tablicama ispod prikazali smo broj publikacija, stručnih knjiga/poglavlja u stručnim knjigama te radova u zbornicima skupova/tehnička izvješća.
 
U tablici 1 su prikazani podaci za svih 18 projekata - 17 projekata financiranih u okviru Programa „Znanstvena suradnja“ te 1 projekt financiran u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“.
Projekti su započeli krajem 2013. godine i u periodu od dvije godine izdano je gotovo 100 članaka u časopisima s peer-reviewom, odnosno časopisima koji su po vrsnoći izjednačeni sa časopisima s peer-reviewom (kategorija A 1), od toga 98 u časopisima s faktorom odjeka (IF). Također je su objavljena i 32 poglavlja u stručnim knjigama.
Još je 10 članaka, od toga 9 za časopise s peer-reviewom i IF i 1 članak u stručnim knjigama u ovom trenutku u procesu recenziranja.
 
Od ukupno 115 znanstvenih publikacija jedna je objavljena u časopisu "Nature physics" ; jedna u u časopisu "Nature Immunology" ; tri u u časopisu "Nano Letters" ; jedna u u časopisu "Embo Journal" ; četiri u časopisu "Physical Review Letters" ; jedna u u časopisu "Journal of Materials Chemistry A" ; jedna u u časopisu "Nanoscale" ; devet u časopisu "Physics Letters B" ; pet u časopisu "Journal of High Energy Physics".
 
 Tablica 1) Rezultati 18 projekata - 17 projekata u 1. natječaju u okviru Programa "Znanstvena suradnja" i 1 projekt u 1. natječaju u okviru Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“
PREGLED KVALITETE RADOVA U ČASOPISIMA S PEER-REVIEWOM PREMA FAKTORU ODJEKA - IF (za one časopise koji imaju IF) I PO POJEDINOM ZNANSTVENOM PODRUČJU:
 
1.   PRIRODNE ZNANOSTI  - 76 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 73 s IF
 
Fizika - od 56 članaka publiciranih u časopisima s peer-reviewom, 55 ih je u časopisima koji imaju IF:
-     9 članaka IF<3.5
-     37 članaka 3.5 < IF < 7.5 (1 u Journal of Materials Chemistry A, 1 u Nanoscale, 9 u Physics Letters B, 5 u Journal of High Energy Physics...)
-     9 članaka IF > 7.5 (od toga 1 u Nature, 3 u Nano Letters, 1 u Nature Communications,  te 4 u Physical Review Letters)
 
Geologija - 5 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 4 u časopisima koji imaju IF:
-     3 članka IF<5
-     1 članak IF>5 (Scientific Report)
 
Kemija - svih 12 članaka u časopisima s peer-reviewom koji imaju IF:
-     6 članaka IF<4.5
-     5 članaka 4.5< IF < 10
-     1 članak IF>10 (Embo Journal)
 
Biologija - ukupno 3 članka u časopisima s peer-reviewom, od toga 2 u časopisima koji imaju IF:
-     2 članka 2.5 < IF < 4.5
 
2.   TEHNIČKE ZNANOSTI - 10 članaka u časopisu s peer-reviewom, od toga 8 u časopisu koji ima IF:
 
Elektrotehnika - ukupno 6 članaka u časopisu s peer-reviewom i IF:
-     4 članka IF<3.5
-     2 članka IF>3.5 (Physical Rewiev B i Applied Physics Letters)
 
Računarstvo – ukupno 2 članka u časopisu s peer-reviewom i IF
-     2 članka IF<0.5
 
3.   BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO - ukupno 24 članka u časopisima s peer-reviewom, od toga 17 u časopisima koji imaju IF:
 
Temeljne medicinske znanosti - ukupno 11 članaka u časopisima, od toga 9 u časopisima koji imaju IF:
-     8 članaka 4 < IF < 7
-     1 članak IF>20 (Nature Immunology)
 
Kliničke medicinske znanosti - ukupno 13 članaka u časopisima s peer-reviewom, od toga 8 u časopisu koji ima IF:
-     6 članaka IF<3.5
-     2 članka IF>3.5 (BBA General Subjects)
 
4.   HUMANISTIČKE ZNANOSTI - ukupno 5 članaka u časopisima izjednačenim s časopisima s peer-review-om (kategorija A1).
 
 

U tablici 2 prikazani su rezultati 2. natječaja u okviru Programa „Znanstvena suradnja“, za 9 projekata. Projekti su započeli krajem 2015. godine.
 
Tablica 2) Rezultati 9 projekata iz 2. natječaja u okviru Programa „Znanstvena suradnja“
PREGLED KVALITETE RADOVA U ČASOPISIMA S PEER-REVIEWOM PREMA FAKTORU ODJEKA - IF (za one časopise koji imaju IF) I PO POJEDINOM ZNANSTVENOM PODRUČJU:
 
1. TEHNIČKE ZNANOSTI – ukupno 6 članaka u časopisima s peer-reviewom i IF

Temeljne tehničke znanosti – ukupno 5 članaka u časopisima s peer-reviewom i IF:
-    4 članka IF>3.5 (3 u Physical Review B, 1 u Computer Physics Communications)
-    1 članak  IF>6 (Carbon)
 
Elektrotehnika – ukupno 1 članak u časopisu s peer-reviewom i IF:
-    1 članak (Robotics and autonomous systems)

2. PRIRODNE ZNANOSTI – od ukupno 5 članaka, 4 su u časopisima s peer-reviewom i IF:

Geofizika – ukupno 4 članka, od toga 3 u časopisu s peer-reviewom i IF:
-    1 članak IF<4,5
-    2 članka IF>4,5 (Pure and Applied Geophysics, Scientific reports)
    Powered by Globaladmin