1B Potpora "Preko granice" - trenutno zatvorena

Program "Znanstvena suradnja" potiče znanstvena istraživanja kroz financiranje suradničkih projekata srednje veličine. Podupiru se istraživački projekti u Hrvatskoj koji doprinose ciljevima Fonda i koji uključuju suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom. 

Cilj programa "Znanstvena suradnja": Privući perspektivna znanstvena istraživanja u hrvatske tvrtke i institucije zajedno s njihovim međunarodnim ili privatnim financiranjem, pripadajućim znanjem, tehnologijom i potencijalnim znanstvenim rezultatima.

Cilj potpore "Preko granice": omogućiti izvrsnim hrvatskim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u inozemstvu započinjanje i uspostavu znanstvene suradnje s domaćim i stranim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u Hrvatskoj, kao i poticanje hrvatskih institucija i tvrtki na korištenje potencijala hrvatske znanstvene i stručne dijaspore.

Prijaviti se mogu: a) Izvrsni i iskusni hrvatski ili strani znanstvenici i stručnjaci koji žive i rade u Hrvatskoj i koji žele započeti i uspostaviti suradnju s izvrsnim znanstvenicima i stručnjacima hrvatskog porijekla koji su izgradili karijeru u inozemstvu i tamo žive i rade. i b) Izvrsni i iskusni znanstvenici i stručnjaci hrvatske nacionalnosti ili porijekla koji žive i rade u inozemstvu i žele započeti i uspostaviti suradnju s izvrsnim i iskusnim hrvatskim ili stranim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u Hrvatskoj.

Najmanji iznos potpore: 750 000 HRK
Najveći iznos potpore:  1 500 000  HRK
 
Rok za prijavu: Petak, 12. lipnja 2015., do ponoći

  • prijava (svi obrasci i pisma) se podnosi na engleskom jeziku ili ravnopravno na hrvatskom i engleskom jeziku (link za obrasce na engleskom jeziku http://www.ukf.hr/default.aspx?id=244 )

Natječajna dokumentacija:

Natječaj za potporu "Preko granice", 2015. (pdf)

Obrasci za prijavu:
Upute za podnositelje, 2015. (pdf)

 


Primjeri sljedećih dokumenata iz natječajne dokumentacije: 


Provjerite još jednom zadovoljava li Vaša prijava formalne uvjete Natječaja

Kontrolna listaDodatna dokumentacija za projekte koji će biti uzeti u obzir za financiranje:

Za svaki prijedlog projekta predložen za financiranje podnositelji će morati u tijeku pregovora dokazati da je njihov projekt u skladu s „Okvirom za upravljanje okolišem“, što će biti preduvjet za financiranje.
U dokumentu „Okvir za upravljanje okolišem“ opisane su kategorije procjene okoliša, a potrebno je ispuniti " Obrazac za procjenu okoliša"  (Annex A Okvira za upravljanje okolišem)

Za svaki projektni prijedlog predložen za financiranje podnositelji će morati u tijeku pregovora ispuniti “Obrazac  za plan nabave” u skladu s dokumentom „Izvadak 1. HRZZ - Postupci nabave na UKF projektima“ („Extract 1. CSF – Procurement arrangements for sub-beneficiaries of UKF programs“) koji sadrži smjernice za nabavu tj opisuje metode i postupke koji će se morati primjenjivati na projektu. Plan nabave se mora dostaviti UKF-u po odobrenju Financijskog plana, a prije početka projekta.

Obrazac Ugovora o potpori i Ugovora o suradnji

Ugovor o potpori i Ugovor o suradnji biti će potpisani s projektima koji će biti odabrani za financiranje u sklopu potpore "Preko granice", Program "Znanstvena suradnja". Ugovor o suradnji  regulira i prava na intelektualno vlasništvo proizašlo iz financiranog projekta.    Powered by Globaladmin