Statistika STP I

 

1. Opći indikatori uspješnosti po natječajima i po programima

Od prosinca 2007. godine do lipnja  2011. godine ukupno je pokrenuto 91 znanstvenih i tehnologijskih  projekata, od čega je u tijeku 10 projekata a ugovorena sredstva iznose preko 37 miliona kuna. U istom tom razdoblju broj prijavljenih projekata na sve programe Fonda je 325, a sveukupna sredstva zatražena od Fonda iznosila su oko 182 miliona kuna.
Pokazatelji Fonda koji se odnose na broj znanstvenika uključenih u projekte (stranih, domaćih i iz dijaspore), broj institucija uključenih u projekte (stranih i domaćih) i partnera iz gospodarstva, te sufinanciranje koje je ostvareno od strane gospodarstva ukazuju na dobre rezultate projekata (Tablica 1). Pokazatelji koji se odnose na sveukupni broj znanstvenika i stručnjaka, a naročito broj stranih znanstvenika i stranih institucija uključenih u projekte Fonda, jasno ukazuju na intenzivni prijenos znanja i tehnologija. Također su dobri rezultati ostvareni  u poticanju ulaganja privatnog sektora i stranih institucija u projekte financirane od strane Fonda.


Tablica 1
Prikazuje podatke koji se odnose na broj projekata i ukupan iznos sredstva izdvojen od strane UKF-a za projekte , broj znanstvenika (domaćih, stranih i iz Dijaspore), broj institucija (hrvatskih i stranih) , partnera iz gospodarstva, te udjele ostvarenog sufinanciranja od strane domaćih i institucija, te partnera iz gospodarstva. Podaci su prikazani po natječajima i po programima.

Powered by Globaladmin