Postupak odabira

(i) Potpora Fonda usmjerava se i određuje na osnovi evaluacije projektnih prijedloga koji su zaprimljeni u skladu s propisanim uvjetima. Potencijalni korisnici sredstava moraju opravdati vlastiti interes i potrebu za potporom. Postupak evaluacije mora biti proveden u skladu s načelima Fonda i mora biti povjerljiv.

(ii) Evaluacija projektnih prijedloga provodi se u skladu s definiranim postupkom koji uključuje zaprimanje projektnih prijedloga, evaluaciju i odabir projektnih prijedloga od strane Povjerenstva za upravljanje.

Slika 1

(iii) Osnovni postupak za evaluaciju prijedloga projekata (vidi: Slika 1):

1. Zaprimanje projektnih prijedloga (Tajništvo Fonda)

2. Provjera udovoljavanja uvjeta – provjera formalnog zadovoljenja uvjeta natječaja (Tajništvo Fonda, rok: 14 dana)

3. Organizacija evaluacije prijedloga, odabir evaluatora za pojedini projektni prijedlog (Tajništvo Fonda, rok 30 dana)

4. Prijedlog i odobrenje evaluatora (Tajništvo Fonda i SC, rok 5 dana). SC ne može odobriti evaluatora koji je u  sukobu interesa.

5. Individualna evaluacija prijedloga koju provode nezavisni evaluatori, peer review (Evaluatori, rok: 21 dan) (vidi Slika 1)
U slučaju ako se evaluacijski postupak provodi u dva kruga – umjesto 5, provest će se aktivnosti 6 i 7:

6. Prvi krug individualnih evaluacija koje provode evaluatori (Evaluatori, rok: 21 dan) nakon kojeg može slijediti evaluatorska rasprava, odnosno rasprava o konsenzusu organizirana od Povjerenstva za upravljanje (Evaluatori, Predstavnika Fonda,rok: 14 dana)(vidi Slike 2 i 3)

7. Drugi krug individualnih evaluacija koje provode evaluatori (Evaluatori, rok 21 dan)

Slike 2 i 3
8. Pregled evaluacija i preporučivanje prijedloga projekata za potporu (Tajništvo Fonda, Povjerenstvo za upravljanje, rok: 21 dan)

9. Dodatni pregovori o izabranim projektnim prijedlozima  i odluke o financiranju (Tajništvo Fonda i Povjerenstvo za upravljanje, rok: 21 dan)

10. Priprema ugovora (Tajništvo Fonda i Povjerenstvo za upravljanje, rok: 7 dana)

11. Potpisivanje ugovora (MZOS & Zaklada, rok 20 dana)

12. Financiranje, praćenje provedbe  projekta i evaluacija projekta (Tajništvo Fonda, Povjerenstvo za upravljanje, PMU, Nezavisna financijska revizija, Evaluatori,)

(iv) Čitavo razdoblje za provođenje postupka evaluacije od dana završetka natječaja do konačnog odobrenja projektnih prijedloga za financiranje može trajati najduže šest mjeseci.Powered by Globaladmin