Instrumenti Fonda

(i) Instrumenti Fonda su aktivnosti koji se provode pojedinačno ili u kombinaciji kako bi se projekti uspješno proveli. Oni tvore programe – skupove projekata s jasno definiranim ciljem.

1. Troškovi istraživačkog projekta

KAKO? Fond sudjeluje u financiranju znanstvenih i istraživačkih projekta ukoliko se oni uklapaju u misiju i ciljeve Fonda. Fond može financirati određeni aspekt već postojećeg projekta koji je nužan za dostizanje razine kompetitivnosti za nove investicije. Također, Fond može financirati i pokretanje novih, samostalnih istraživačkih projekata koji imaju potencijal za nove znanstvene spoznaje i rezultate.

ZAŠTO? Fond će promicati istraživački projekt kao osnovni instrument suradnje znanstvenika i stručnjaka iz domovine i dijaspore. Kao nužan uvjet za potporu tražit će se jasna korist za hrvatsko društvo, u smislu ciljeva Fonda.

2. Napredak mladih znanstvenika - poslije-doktorsko istraživanje

KAKO? Financiranje i uključivanje mladih istraživača na poslije-doktorskoj razini na onim istraživačkim projektima koji ostvaruju ciljeve Fonda.

ZAŠTO? Fond će podupirati poslije-doktorske projekte mladih znanstvenika iz Hrvatske s doktoratom u svim aspektima njihovog profesionalnog usavršavanja s obzirom da su oni prepoznati kao jedan od ključnih elemenata razvoja sustava znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj.

3. Napredak mladih znanstvenika – doktorandi

KAKO? Fond podupire mlade znanstvenike na projektima koji stvaraju nove znanstvene rezultate u skladu s ciljevima Fonda. Također se podupire rad doktoranda na projektima koje vode znanstvenici iz dijaspore, i koji uključuju mentorstvo, odnosno prijenos znanja u Hrvatsku. Poseban naglasak je stavljen na potporu radu mladih znanstvenika na projektima u industriji.

ZAŠTO? Rad mladih znanstvenika – doktoranada je osnovna snaga sustava znanosti i tehnologije i mora biti jače primijenjen u Hrvatskoj. Fond podupire rad na uspješnim znanstvenim i industrijskim projektima, te na taj način potpomaže smanjenje „odljeva mozgova“.

4. Kratkoročna posjeta – kratkoročna mobilnost

KAKO? Fond podupire kratkoročne posjete znanstvenika (do 6 mjeseci) koje služe za prijenos znanja i koje su uklopljene u razvoj istraživačkih projekata u skladu s ciljevima Fonda. Posebno se potiču posjete mladih znanstvenika (doktorandi i poslije-doktorandi) inozemnim institucijama vezane uz njihov istraživački rad koji se financira projektom.Također se potiču i posjete i mladih kao iskusnih znanstvenika iz dijaspore ukoliko potiču razvoj domaćih projekata/tvrtki kao i mentorstvo.

ZAŠTO? Kratkoročne posjete su sastavnica prijenosa znanja u modernim sustavima znanosti i tehnologije. Posjete mladih znanstvenika koji rade na domaćim projektima međunarodnim centrima izvrsnosti omogućuju ubrzano stjecanje iskustva. Posjete iz dijaspore omogućavaju vođenje i sudjelovanje u domaćim istraživanjima bez nužnog stalnog preseljenja na hrvatske institucije.

5. Dugoročna posjeta - dugoročna mobilnost

KAKO? Fond podržava dugoročnije posjete znanstvenika/stručnjaka iz dijaspore u sklopu projekata koji provode ciljeve Fonda. Ovim instrumentom se podržavaju dugoročne posjete stručnjaka iz dijaspore hrvatskim istraživačko-razvojnim poduzećima, sveučilištima i istraživačkim institutima.

ZAŠTO? Dugoročne posjete služe za uključivanje znanstvenika iz dijaspore u hrvatske projekte, a mogu i služiti kao priprema za povratak u Hrvatsku.

6. Istraživačka oprema

KAKO? Istraživačka oprema financira se samo djelomično i isključivo u sklopu projekata koji zadovoljavaju uvjete navedene u ciljevima. Pri tome će Fond poticati ekonomično korištenje opreme kroz suradnju i iznajmljivanje.

ZAŠTO? Istraživačka oprema predstavlja neophodni uvjet za znanstveni rad, ali za ostvarivanje ciljeva Fonda razvijat će se modeli s većim povratom ulaganja i boljom iskoristivosti opreme.

7. Znanstveni skupovi / predavanja

KAKO? Fond podržava sudjelovanja na znanstvenim skupovima kada je to neophodno za prijenos znanja na projekte koji teže međunarodnoj i/ili gospodarskoj afirmaciji.

ZAŠTO? Sudjelovanje na lokalnim skupovima i predavanja eminentnih sudionika iz dijaspore omogućuju učinkovit način suradnje i prijenosa znanja. Također, isti cilj se postiže sudjelovanjem na skupovima u inozemstvu kao dio istraživačkog projekta.

8. Savjetovanje

KAKO? Fond financira specifične konzultantske usluge koje su nužne za ostvarivanje ciljeva UKF projekata odnosno prijenos znanja. Znanja i vještine koje ne posjeduje projektni tim mogu pružiti znanstvenici i stručnjaci koji nisu dio projektnog tima. To može uključivati znanstvene studije ili analize znanstvenih rezultata, savjetovanje o komercijalizaciji znanstvenih rezultata itd.

ZAŠTO? Za uspješnost znanstvenih projekata važan je prijenos znanja, ali također i edukacija i outsourcing nekih znanstvenih i neznanstvenih komponenata (pravna pitanja, intelektualno vlasništvo), koje su važne i još uvijek nedovoljno razvijene u Hrvatskoj.

9. Indirektni troškovi

KAKO? Potpora hrvatskoj organizaciji odgovornoj za provedbu projekta za aktivnosti koje uključuju tehničko osoblje, ostale nespecifične i komunalne i režijske troškove, uredske prostorije i općenitu podršku organizacije projektu Fonda u njegovoj provedbi kao i u ostalim aktivnostima koje su neophodne za budućnost projekta (npr. pružanje podrške projektu u prijavama na financiranje iz međunarodnih sredstava).

ZAŠTO? Kako bi se jačala infrastruktura u sustavu znanosti i tehnologije za privlačenje europskih i međunarodnih sredstava te za provedbu tih projekata postoji potreba daljnjeg razvoja procedura na institucionalnoj razini, kao i znanja i vještina osoblja koje se ne bavi znanstvenom djelatnošću,a koje je odgovorno za provedbu EU i međunarodnih projekata.

10. Razvoj ljudskog kapitala u znanosti i tehnologiji

KAKO? Poticat će se zapošljavanje novog znanstvenog osoblja pogotovo doktoranada i mladih znanstvenika kao i edukacija u znanstvenim i ostalim vještinama kao npr. poduzetničkim.

ZAŠTO? Ulaganje u ljudski kapital, posebice u znanosti i tehnologiji je od sve važnijeg značaja za rast gospodarstva koji je baziran na inovacijama i razvoju tehnologije. S tim u vezi pred Hrvatskom je niz izazova, čijem se rješavanju može pristupiti jedino ciljanim investiranjem u ljudski kapital.


 

    Powered by Globaladmin