Rezultati natječaja za potporu "Moja prva suradnja" u sklopu programa "Znanstvena suradnja"
 
Na natječaj Programa „Znanstvena suradnja“ Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ za Potporu „Moja prva suradnja“, objavljenog u sklopu Drugog projekta tehnologijskog razvoja te otvorenog od 23.  prosinca 2016. godine do 08. ožujka 2017. godine, do ponoći, ukupno su pristigla 43 projektna prijedloga (16 projekata iz područja prirodnih znanosti, 10 iz područja tehničkih znanosti, 9 iz područja biomedicine, 5 iz područja biotehničkih znanosti, 1 iz područja društvenih znanosti, 1 iz područja humanističkih znanosti i 1 iz interdisciplinarnih područja znanosti.).
Dana 20. ožujka 2017. godine održana je sjednica Povjerenstva za upravljanje tijekom koje je Tajništvo Fonda članovima Povjerenstva predstavilo analizu formalnog zadovoljavanja, odnosno nezadovoljavanja uvjeta propisanih Natječajem.
Ne ulazeći u sadržaj i kvalitetu pojedinog prijedloga projekta Povjerenstvo za upravljanje se složilo s provedenom analizom i zaključilo da se projekti koji ne zadovoljavaju neke od kriterija iz uvjeta Natječaja ne proslijede u postupak evaluacije.

U evaluacijski postupak uvedeno je 39 prijava, međutim provjera zadovoljavanja uvjeta Natječaja se nastavlja i za vrijeme evaluacije. Tajništvo Fonda, u skladu sa dokumentom „Smjernice i operativni postupci - Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II), 2016.“, može donijeti odluku o nezadovoljavanju uvjeta Natječaja u bilo kojem odgovarajućem trenutku, prije, tijekom ili nakon evaluacije, kada se otkrije da uvjeti nisu zadovoljeni. Odluka je konačna i ne može se osporiti, osim u slučaju administrativne pogreške.

U skladu s uvjetima navedenima u Natječaju te prema postupku navedenom u dokumentima „Smjernice i operativni postupci - Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II), 2016.“ te „Pravilnik za evaluaciju Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ 2012.“ proveden je evaluacijski postupak koji je uključivao mišljenja po tri recenzenta iz inozemstva (ukupno 117) – vrhunskih svjetskih stručnjaka za prijavljeno znanstveno područje. Projektni prijedlozi koji su ušli u postupak evaluacije evaluirani po kriterijima navedenim u Natječaju. Uzimajući u obzir mišljenja recenzenata, Povjerenstvo je također razmotrilo ukupnu sukladnost prijedloga projekta ciljevima Fonda te dalo vlastitu ocjenu.

Pomoću svih ocjena (ocjene recenzenata i ocjene Povjerenstva) formirana je konačna ocjena prema uvjetima Natječaja te navedenom Pravilniku za evaluaciju objavljenom na www.ukf.hr.
Zbog velikog broja izuzetno kvalitetnih prijava i ograničenih financijskih sredstava Fonda, prag za konačnu ocjenu postavljen je na visokih 4,16. Stoga je u konačnici samo 10 prijava (2 iz tehničkih znanosti, 2 iz biomedicine, 1 iz biotehničkih i 5 iz prirodnih znanosti) koje su dobile vrlo visoke ocjene od recenzenata kao i od Povjerenstva za upravljanje uvjetno predloženo za financiranje.

Tajništvo Fonda proslijedilo je odluke s objašnjenjima i izvješćima o evaluaciji svim predlagateljima 27. srpnja 2017. godine.Tajništvo Fonda uz pomoć i vođenje Povjerenstva za upravljanje provelo je pregovore s predlagateljima čiji su projektni prijedlozi uvjetno preporučeni.
Po završetku pregovora i izmjeni projektnih prijedloga, potpisani su Ugovori o financiranju za 10 projekata u iznosu od 2,93 milijuna kuna. Više detalja o financiranim projektima nalazi se na web stranici Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“.
    Powered by Globaladmin