Organizacija i upravljanje
 

Institucionalni okvir

(i) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u ime Vlade Republike Hrvatske, pokrenulo je 2007. godine program Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja„ (Unity through Knowledge Fund - UKF). Fond je poduprt kroz Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (STP I), zajmom Svjetske banke br. 7320-HR.
Slogan programa je: SPAJANJE – SURADNJA - STVARANJE. Ovaj Fond radi na povezivanju znanstvenih i stručnih potencijala dijaspore i Hrvatske.

(ii) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) imalo je opću odgovornost za provedbu i koordinaciju Projekta tehnologijskog razvoj (STPI) i sad ima opću odgovornost za provedbu i koordinaciju Predujma za pripremu predloženog Drugog Projekta tehnologijskog razvoja (PPA). 

(iii) Vlada Republike Hrvatske potpisala je Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za provedbu Drugog projekta tehnologijskog razvoja br. 8258-HR , 22. svibnja 2013.godine kojim se, između ostalog, financiraju aktivnosti Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF).

(iv) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  ima opću odgovornost za provedbu i koordinaciju Drugog Projekta tehnologijskog razvoja (STP II).

(v) UKF je osnovan i administriran od HRZZ 19. veljače 2014. prema Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne Novine Br. 117/2001, 46/2009, 92/2010, 78/2012) članku 19 koji također regulira transfer UKF-a iz MZOS u HRZZ.Organizacija i upravljanje - nakon restrukturiranja Drugog projekta tehnologijskog razvoja

(i) Program Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja” je komponenta unutar STP-ija II i za potrebe provedbe STP-ija II i upravljanja Fondom, MZOS je predložio članove Povjerenstva za upravljanje (SC), koje je imenovao Upravni odbor Zaklade (Povjerenstvo za verifikaciju (AC)).

Povjerenstvo za upravljanje (SC) i Povjerenstvo za verifikaciju (AC) su dva povjerenstva sa strogo odvojenim dužnostima.

(ii) Povjerenstvo za upravljanje (Steering Committee – SC) zaduženo je za komunikaciju, pokretanje pojedinih programa Fonda sa specifičnim ciljem, završno odobrenje projekata, te slične operativne zadatke. SC je odgovorno za upravljanje, koordinaciju i uspješno provođenje svih programa i aktivnosti Fonda, u skladu sa smjernicama, planovima i dogovorenim procedurama. SC uspostavlja strategiju Fonda, predlaže posebne programe Upravnom odboru Zaklade (Povjerenstvo za verifikaciju-AC), objavljuje programe, nadgleda kvalitetu provedbe evaluacijskog procesa, procjenjuje sukladnost projektnih prijedloga ciljevima Fonda i zaduženo je za završne evaluacije i odobrenja projekata.

HRZZ je imenovao dolje navedene članove SC-a dana 27.7.2014.:

1. Prof. dr. sc. Darko Huljenić (Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb), predsjednik
2. Prof. dr.sc. Hrvoje Kraljević (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)
3. Prof. dr. sc. Alemka Markotić (Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević")

4. prof. dr. sc. Marina Šantić (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet)
5. Dr. sc. Maja Vehovec (Ekonomski institut, Zagreb)


(iii) Povjerenstvo za verifikaciju (Approval Committee - AC) je Upravni odbor Zaklade koje je zaduženo za završna odobrenja posebnih programa i završne evaluacije programa. Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Upravni odbor Zaklade sastoji se od istaknutih znanstvenika istraživačkog sektora i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:

1. akademik Dario Vretenar (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet) predsjednik
2. Prof. dr. sc. Dean Ajduković (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)
3. Dr. sc. Smiljana Goreta Ban (Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč)

4. Prof. dr. sc. Stipan Jonjić (Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet)
5. Prof. dr. sc. Ljiljana Marks (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)
6. Prof. Dragan Poljak (Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
7. akademik Pavao Rudan (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)


(iv) Tajništvo Fonda je izvršni ured zadužen za operativne aktivnosti vezane uz Program, kao što su: promidžba Programa, poslovni i financijski plan, predlaganje radne strategije Fonda SC-u, odabir evaluatora, praćenje implementacije odobrenih projekata, itd. Tajništvom Fonda upravlja Voditelj Programa (Alessia Pozzi), kao prvi operativac Fonda. Tajništvo Fonda također uključuje Analitičara Programa (Dijana Juroš) i Asistenta Programa (Anita Mikulić) koji će administrirati Fond i koji odgovaraju Voditelju Programa.

(vi) Drugi subjekti uključeni u rad Fonda su MZOS (PMU) i Zaklada. Zaklada osigurava neophodnu logističko-operativnu podršku (radni prostor, računala, mrežni sustav, uredski materijal, savjetodavna podrška). PMU se bavi svim aspektima STP II općenito, kao što su nabava odnosno usklađenost projekata s dokumentom „Izvadak 1. HRZZ - Postupci nabave na UKF projektima", upravljanje financijama itd.Organizacija i upravljanje- do 19. veljače 2014.

(i) Za potrebe rada Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“, MZOS je imenovalo dva povjerenstva sa strogo odijeljenim dužnostima: Povjerenstvo za upravljanje (SC) i Povjerenstvo za verifikaciju (AC).

(ii) Povjerenstvo za upravljanje (Steering Committee – SC) zaduženo je za komunikaciju, pokretanje pojedinih programa Fonda sa specifičnim ciljem, predlaganje projekata za financiranje te slične operativne zadatke. SC je odgovorno za upravljanje, koordinaciju i uspješno provođenje svih programa i aktivnosti Fonda, u skladu sa smjernicama, planovima i dogovorenim procedurama. SC uspostavlja pisana pravila i strategiju Fonda, predlaže posebne programe Povjerenstvu za verifikaciju (Approval Committee-AC), objavljuje programe i pozive za financiranje, nadgleda kvalitetu provedbe evaluacijskog procesa, procjenjuje sukladnost projektnih prijedloga ciljevima Fonda i zaduženo je za završne evaluacije i odobrenja. MZOS je imenovalo dolje navedene članove SC-a dana 03. srpnja 2012:

1.  Prof. dr. sc. Mile Dželalija (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu), predsjednik

2.  Dr. sc. Krunoslav Kovačević (Galapagos istraživački centar d.o.o., Zagreb)

3.  Prof. dr. sc. Astrid Krmpotić (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)

4.  Dr. sc. Bojan Žagrović (Max F. Perutz Laboratories, Sveučilište u Beču)

5.  Prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček (Prirodslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

6.  Dr. sc. Darko Huljenić (Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb)

(iii) Povjerenstvo za verifikaciju (Approval Committee - AC) neovisno tijelo koje je zaduženo za završna odobrenja posebnih programa i završne evaluacije programa. MZOS je imenovalo dolje navedene članove AC-a dana 10. srpnja 2012:

1. Dr. sc. Tome Antičić (Institut Ruđer Bošković), predsjednik

2. Prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru)

3. Ivica Mudrinić, dipl. ing. (T-Hrvatski telekom d.d.)

4. Prof. dr. sc. Željko Bošnjak (Medical College of Wisconsin, Milwaukee, Sjedinjene Američke Države)

5. Kristina Ferara Blašković, dipl. ing. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
 

(iv) Tajništvo Fonda je izvršni ured zadužen za operativne aktivnosti vezane uz Program, kao što su: promidžba Programa, poslovni i financijski plan, predlaganje radne strategije Fonda SC-u, odabir evaluatora, praćenje implementacije odobrenih projekata, etc. Tajništvom Fonda upravlja Voditelj Programa, kao prvi operativac Fonda. Od 01. studenog 2008 voditeljica programa je Alessia Pozzi.Tajništvo Fonda također uključuje Analitičara Programa (Dijana Juroš) i Asistenta Programa (Anita Pilić) koji će administrirati Fond i koji odgovaraju Voditelju Programa.

(v) Drugi subjekti uključeni u rad Fonda su BICRO i PMU. BICRO osigurava neophodnu logističko-operativnu podršku (radni prostor, računala, mrežni sustav, uredski materijal, savjetodavna podrška). PMU se bavi svim aspektima STP-a općenito, kako je navedeno u PPA, kao što su nabava, upravljanje financijama, udovoljavanje podprojekata smjernicama iz Okvira za upravljanje okolišem.

 

    Powered by Globaladmin