O Fondu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u ime Vlade Republike Hrvatske, pokrenulo je 2007. godine program Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja„ (Unity through Knowledge Fund - UKF). Fond je poduprt kroz Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (STP I), zajmom Svjetske banke br. 7320-HR. Od osnutka do svibnja 2011. godine, sredstvima Fonda financiran je 91 znanstveno-tehnologijski projekt. U aktivnosti Fonda ukupno je uloženo 57,3 milijuna kuna. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - kao nositelj projekta (iz Zajma Svjetske banke i Državnog proračuna), osiguralo je gotovo 37 milijuna kuna. tj. 65 posto ukupne vrijednosti potrebne za provedbu projekata, dok su preostala sredstva osigurale međunarodne znanstveno-istraživačke institucije (8,7 milijuna kuna), privatni sektor (5,5 milijuna kuna) te hrvatske javno znanstveno-istraživačke institucije (6,1 milijuna kuna).

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ je, zahvaljujući primjeni sustavne i transparentne metodologije ocjenjivanja, podupirao kvalitetne znanstveno-istraživačke grupe, koje su kroz potporu Fonda dodatno osnažene potrebnim znanjima i kompetencijama za sudjelovanje u natječajima vrlo kompetitivnog okruženja europske i svjetske znanstvene zajednice. Novostečena znanja i vještine, kao i umreženost s vrhunskim svjetskim znanstveno-istraživačkim institucijama, omogućili su grupama znanstvenika znatno kompetitivniji pristup te time i bolji kapacitet za privlačenje europskih i drugih međunarodnih izvora financiranja, posebno unutar Sedmog okvirnog programa Europske unije (FP7) za istraživanje i tehnološki razvoj.

Osim značajnog broja publiciranih radova, uspješnost projekata dodatno potvrđuju i objave znanstvenih radova u najprestižnijim svjetskim znanstvenim časopisima kao što su Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), Nature Reviews Genetics, Journal of the American Chemical Society and Science. Drugi važan aspekt Programa Fonda je značajan prijenos znanja i tehnologije u hrvatske znanstvene institucije i tvrtke koje je bilo omogućeno suradnjom s vodećim međunarodnim znanstvenim institucijama. Novostečeno znanje i tehnologije su od ključnog značaja za daljnji razvoj hrvatskog inovativnog potencijala te samim time pridonose konkurentnijem gospodarstvu.

Fond će nastaviti podupirati kvalitetne suradničke znanstveno-istraživačke projekte u suradnji s hrvatskim znanstvenicima koji žive u inozemstvu i vodećim znanstvenim institucijama; podupirati profesionalno usavršavanje mladih istraživača (doktoranada i postdoktoranada), podupirati suradnju industrije i znanstvene zajednice kao i poticati poboljšanje uvjeta za razvoj niza znanstvenih i tehnologijskih projekata iz javnog i privatnog sektora koji se mogu kvalificirati za financiranje kroz EU fondove, posebice iz Strukturnih fondova i Programa Horizon 2020.

Tijekom faze provedbe Predujma za pripremu predloženog Drugog Projekta tehnologijskog razvoja Fond će otvoriti dva natječaja, za potpore iz Programa “Znanstvena suradnja” i za potporu Istraživanje u akademiji i gospodarstvu iz Programa „Mladi znanstvenici i stručnjaci“- te započeti s evaluacijskim postupkom.

UKF je osnovan i administriran od HRZZ 19. veljače 2014. prema Zakonu o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne Novine Br. 117/2001, 46/2009, 92/2010, 78/2012) članku 19 koji također regulira transfer UKF-a iz MZOS u HRZZ.

Fond će nastaviti primjenjivati visoko kvalitetnu i transparentnu metodologiju ocjenjivanja što se pokazalo kao ključan preduvjet za odabir znanstveno izvrsnih te međunarodno kompetitivnih projekata koji su financirani unutar Prvog projekta tehnologijskog razvoja te koji su postigli značajne rezultate u privlačenju sredstava iz europskih I međunarodnih izvora financiranja. Nadalje, Fond će podupirati samo izvrsne istraživačke projekte koji značajno doprinose hrvatskoj znanosti i gospodarstvu. Projekti se odabiru na temelju ocjena anonimnih i međunarodno priznatih stručnjaka – evaluatora.

Unutar odobrenih projekata u predloženom Drugom Projektu tehnologijskog razvoja financirat će se specifični instrumenti koji vode do ispunjenja ciljeva Fonda. Ovi instrumenti su: istraživački projekt, postdoktorsko istraživanje, doktorat, obuka, industrijski doktorat, kratkotrajna posjeta, dugotrajna posjeta, istraživačka oprema, znanstveni skup, savjetodavne usluge, razvoj ljudskog kapitala u sustavu znanosti i tehnologije i indirektni troškovi za administrirajuću instituciju. Najveći mogući udio Fonda iznosi 80% ukupne vrijednosti projekta, tj. najmanje 20% sredstava treba osigurati iz drugih izvora.

Programi Fonda su primarno usmjereni na razvoj ljudskog kapitala kroz primjenu različitih instrumenata (mobilnost, prijenos znanja, umreženost, suradnje, etc), kako bi se osigurao nastavak provedbe ovih mjera kroz Strukturne fondove. Unutar predloženog Drugog Projekta tehnologijskog razvoja Fond “Jedinstvo uz pomoć znanja” će prilagoditi sadašnje i razviti nove programe koji će se financirati iz Strukturnih fondova.
 
Ukupan iznos sredstava s kojima raspolaže Fond unutar Drugog projekta tehnologijskog razvoja iznosi 4,37 milijuna eura.

 

    Powered by Globaladmin