Proračun Fonda
 

(i) Projekti koji su odobreni od Fonda bit će financirani u skladu s potpisanim UKF ugovorom o potpori između Korisnika, voditelja projekta, MZO-a i Zaklade. Voditelj UKF Programa i Direktor Zaklade odobravaju isplate projektima, a isplate vrši Jedinica za upravljanje Projektom. Način plaćanja bit će reguliran UKF Ugovorom o potpori i ovisit će o dobivenoj potpori.

(ii) Planirani resursi za UKF programe unutar Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) iznose 4,77 milijuna eura. Troškovi su temeljeni na procjeni prosječnih izdataka individualnih potpora i predviđenom razdoblju trajanja istih. Raspodjela troškova će ovisiti o kvaliteti projekata pristiglih na pojedini natječaj.

    Powered by Globaladmin