Prof. dr. sc. Iva Tolić suvoditeljica na UKF projektu "The role of microtubule pivoting in formation of complex structures such as microtubule bundles and mitotic spindles", voditelj kojega je prof.dr.sc. Nenad Pavin , dobila je ERC projekt
 
Prof.dr.sc. Iva Tolić, znanstvena savjetnica na Institutu Ruđer Bošković i suvoditeljica na UKF projektu "The role of microtubule pivoting in formation of complex structures such as microtubule bundles and mitotic spindles", voditelj kojega je prof.dr.sc. Nenad Pavin s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, dobila je 2,15 milijuna eura od Europskog istraživačkog vijeća (ERC) za istraživanje sila u diobenom vretenu.
Projekti koje financira ERC najbolja su istraživanja u Europi i dodjeljuju se znanstvenicima isključivo na temelju izvrsnosti njihovog istraživačkog rada. Upravo su teorijski rezultati UKF projekta pomogli da ovaj projekt bude financiran na najvišoj europskoj razini. Ovaj će projekt omogućiti nastavak suradnje s dr. Pavinom, čiji će tim kombinirati bazična znanja iz fizike s eksperimentima iz laboratorija dr. Tolić, što će ujedno osnažiti suradnju između Instituta Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Zahvaljujući sredstvima koje je dobila od Europskog istraživačkog vijeća na razdoblje od 5 godina, dr. Tolić će zaposliti šestero mladih znanstvenika te opremiti laboratorij vrhunskom opremom, uključujući mikroskop s laserskom mikrodisekcijom, kako bi sa svojim timom mogla doći do novih ključnih spoznaja u istraživanju diobe stanice.
    Powered by Globaladmin