Suradnici na UKF projektu 'Pseudomagnetske sile i polja za atome i fotone' objavili su radove u časopisima Physical Review Letters i Scientific Reports od izdavača časopisa Nature
 
Odabrani radovi sa projekta Pseudomagnetske sile i polja za atome i fotone objavljena u časopisima Physical Review Letters i Scientific Reports od izdavača časopisa Nature.

Weylove točke kao sintetski magnetski monopoli u ultrahladnim atomskim plinovima

Tena Dubček i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a, u suradnji sa znanstvenicima s MIT-a, grupom Marina Soljačića i nobelovca Wolfganga Ketterlea, predložili su realizaciju Weylovog Hamiltonijana i Weylovih fermiona s ultrahladnim atomima, u trodimenzionalnoj optičkoj rešetci s laserski potpomognutim tuneliranjem. Rad je objavljen u časopisu Physical Review Letters

Link: http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.114.225301 

Ove rešetke u inverznom prostoru, u Brillouinovoj zoni, imaju tzv. Weylove točke. Weylove točke su sintetski magnetski monopoli, a u njihovoj blizini energija linearno ovisi o valnom vektoru. Ukoliko su hladni atomi fermioni, s Fermijevom energijom na energiji Weylove točke, niskoenergetska pobuđenja u tom sustavu tvore Weylove fermione, jednu od tri vrste fermiona u relativističkoj kvantnoj fizici (uz Diracove i Majorana fermione). Međutim, u fizici čestica Weylovi fermioni još nisu opaženi. Važno je napomenuti da su Weylovi polumetali, dijelom baš zbog rubnih stanja, od velikog interesa u fizici kondenzirane tvari i fotonici. Ove godine po prvi su puta objavljeni radovi koji tvrde da su eksperimentalno demonstrirali Weylove točke u tim područjima. No, u ultrahladnim atomskim sustavima još se čeka na njihovu realizaciju.
Vidi također povezan rad o Weylovim točkama u fotoničkim kristalima:

Link: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/2/3/034013/meta;jsessionid=E0E6C866964DA6352ED99F8571D51BC1.c1

Eksperimentalna realizacija sintetske Lorentzove sile

U radu nedavno objavljenom u časopisu Scientific Reports ( http://www.nature.com/articles/srep13485 ), Neven Šantić, Tena Dubček, Damir Aumiler, Hrvoje Buljan i Ticijana Ban su eksperimentalno pripremili uvjete koristeći hladne atomske plinove (na temperaturama mikro Kelvina iznad apsolutne nule) i lasere, u kojima se atomi (neutralne čestice) ponašaju kao nabijene čestice u magnetskom polju.  Nabijene čestice u magnetskom polju osjećaju takozvanu Lorentzovu silu koja zakreće njihovu putanju budući da je okomita na smjer brzine čestice. U nedavnom eksperimentu, istraživači iz Zagreba su realizirali sintetički Lorentzovu silu koja djeluje na neutralne atome. Istraživanje je od velikog interesa za stvaranje stolnih emulatora kompleksnih međudjelujućih sustava. Eksperimentalni dio tima vodila je Dr. Ticijana Ban sa Instituta za fiziku a teorijski dio tima Prof.dr.sc. Hrvoje Buljan sa Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF-SuZG).

Link: http://www.nature.com/articles/srep13485

Isti su autori prošle godine objavili teorijsko predviđanje tog efekta:

Link: http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.89.063415

Istraživanje je financirano projektom Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF) 5/13, glavni istraživači Buljan (PMF-SuZG) i Soljačić (Massachusetts Institute of Technology, MIT).
    Powered by Globaladmin