Izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj voditeljica UKF projekta „The origin of amino acid specificity in editing class I aminoacyl-tRNA synthetases and cellular requirements for proofreading“ dobitnica je državne nagrade za znanost u području prirodnih znanosti za 2014.
 
Izv. prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu nagrađena je godišnjom nagradom za znanost u području prirodnih znanosti za 2014. za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza (aaRS) kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici . Njezina istraživanja rezultirala su postavljanjem novog modela popravka pogreške koji smješta dio popravka u sintetsko aktivno mjesto. Važnost novog modela leži u tome što ukazuje na nove temeljne principe djelovanja i evolucije korektivnih puteva. Istraživanje provedena u njenoj grupi nadalje su pokazala su da korektivi mehanizmi imaju važnu ulogu u očuvanju standardnog genetičkog koda. Jedna od važnih implikacija tog otkrića je da korektivna aktivnost ipak može otežati ugradnju neproteinogenih aminokiselina u proteine metodama sintetske biologije kojima se pokušava proširiti genetički kod koristeći aminoacil-tRNA-sintetaze bez domena za popravak. Spomenuta istraživanja velikim dijelom su napravljena unutar UKF projekta „The origin of amino acid specificity in editing class I aminoacyl-tRNA synthetases and cellular requirements for proofreading“ i publicirana su u dva rada u renomiranim svjetskim časopisima tijekom 2014.

Cvetesic N, Palencia A, Halasz I, Cusack S, Gruic-Sovulj I (2014) EMBO J 33, 1639-53, IF=10.748 http://emboj.embopress.org/content/33/15/1639

Dulic M, Perona J, Gruic-Sovulj I (2014) Biochemistry 53, 6189-98; IF= 3.194 http://pubs.acs.org/doi/10.1021/bi5007699
    Powered by Globaladmin