Rezultati natječaja za potporu "Preko granice" u sklopu programa "Znanstvena suradnja"

Na natječaj Programa „Znanstvena suradnja“ Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ za Potporu „Preko granice“, objavljenog u sklopu Drugog projekta tehnologijskog razvoja te otvorenog od 10.  ožujka 2015. godine do 12. lipnja 2015. godine, do ponoći, ukupno je pristigao 71 projektni prijedlog (32 projekata iz područja prirodnih znanosti, 17 iz područja biomedicine, 11 iz područja tehničkih znanosti, 5 iz područja društvenih znanosti, 5 iz područja biotehničkih znanosti i 1 iz interdisciplinarnih područja znanosti).
Dana 1. srpnja 2015. godine održana je sjednica Povjerenstva za upravljanje tijekom koje je Tajništvo Fonda članovima Povjerenstva dalo na uvid sve projektne prijedloge pristigle na Natječaj. Na sjednici je predstavljena analiza formalnog zadovoljavanja, odnosno nezadovoljavanja uvjeta propisanih Natječajem.
Ne ulazeći u sadržaj i kvalitetu pojedinog prijedloga projekta Povjerenstvo za upravljanje se složilo s provedenom analizom i zaključilo da se projekti koji ne zadovoljavaju neke od kriterija iz uvjeta Natječaja ne proslijede u postupak evaluacije.

U evaluacijski postupak uvedeno je  56 prijava, međutim provjera zadovoljavanja uvjeta Natječaja se nastavlja i za vrijeme evaluacije. Tajništvo Fonda, u skladu sa dokumentom „Smjernice i operativni postupci - Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II), 2015.“, može donijeti odluku o nezadovoljavanju uvjeta Natječaja u bilo kojem odgovarajućem trenutku, prije, tijekom ili nakon evaluacije, kada se otkrije da uvjeti nisu zadovoljeni. Odluka je konačna i ne može se osporiti. 

U skladu s uvjetima navedenima u Natječaju te prema postupku navedenom u dokumentima „Smjernice i operativni postupci - Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II), 2015.“ te „Pravilnik za evaluaciju Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ 2012.“ proveden je evaluacijski postupak koji je uključivao mišljenja po tri recenzenta iz inozemstva (ukupno više od 170 recenzenata) – vrhunskih svjetskih stručnjaka za prijavljeno znanstveno područje. Projektni prijedlozi koji su ušli u postupak evaluacije evaluirani po kriterijima navedenim u Natječaju. Uzimajući u obzir mišljenja recenzenata, Povjerenstvo je također razmotrilo ukupnu sukladnost prijedloga projekta ciljevima Fonda te dalo vlastitu ocjenu.
Pomoću svih ocjena (ocjene recenzenata i ocjene Povjerenstva) formirana je konačna ocjena prema uvjetima Natječaja te navedenom Pravilniku za evaluaciju objavljenom na www.ukf.hr.

Zbog velikog broja izuzetno kvalitetnih prijava i ograničenih financijskih sredstava Fonda, prag za konačnu ocjenu postavljen je na visokih 4,2. Stoga je u konačnici samo 9 prijava (2 iz tehničkih znanosti, 1 iz biomedicine, 1 iz biotehničkih i 5 iz prirodnih znanosti) koje su dobile vrlo visoke ocjene od recenzenata kao i od Povjerenstva za upravljanje uvjetno predloženo za financiranje.
Tajništvo Fonda proslijedilo je odluke s objašnjenjima i izvješćima o evaluaciji svim predlagateljima 18. studenoga 2015. godine.
Tajništvo Fonda uz pomoć i vođenje Povjerenstva za upravljanje provelo je pregovore s predlagateljima čiji su projektni prijedlozi uvjetno preporučeni. Po završetku pregovora i izmjeni projektnih prijedloga, potpisani su Ugovori o financiranju 9 projekata u iznosu od 11,37 milijuna kuna. Više detalja o financiranim projektima nalazi se na web stranici Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ 
 
    Powered by Globaladmin