Javni uvid u postupke zaštite okoliša na UKF projektima

Fond 'Jedinstvo uz pomoć znanja' poduzeo je postupke procjene utjecaja na okoliš opisane u dokumentu  Okvir za upravljanje okolišem za sve projekte predložene za financiranje. Ovi postupci i zahtjevi uklapaju se u regulatorne zahtjeve Republike Hrvatske  vezane uz zakone o zaštiti okoliša i sigurnosnu politiku Svjetske banke; postupci se u osnovi sastoje od procjene okoliša, vrednovanja okoliša i mjera ublažavanja utjecaja na okoliš gdje je to potrebno, te su projekti  obaviješteni o ekološkim zahtjevima za procjenu projekta  tako da se isti  mogu provoditi na ekološki način.
U skladu s procedurama Svjetske banke na području zaštite okoliša u sklopu projekta STP II, Tajništvo Fonda  poziva zainteresirane dionike na dostavu mišljenja o prijedlogu procedura zaštite okoliša na pet  UKF projekata za koje objavljujemo planove upravljanja okolišem zajedno s potrebnim licencama i sigurnosno-tehničkim listovima materijala.

Javni uvid u prijedlog procedura zaštite okoliša na UKF projektima održat će se u razdoblju od 5. siječnja do 22. siječnja 2016. godine. Dokumenti su dostupni na hrvatskom jeziku. Krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi ili prijedloga svih zainteresiranih  u vezi s pojedinim projektom  je 22. siječnja 2016. godine na adresu ured@ukf.hr

Popis projekata


Powered by Globaladmin