Nove sile u diobi stanice

Međunarodni tim znanstvenika koji su vodili Nenad Pavin i Iva Tolić, voditelj i suvoditeljica na UKF projektu "The role of microtubule pivoting in formation of complex structures such as microtubule bundles and mitotic spindles", otkrio je novu strukturu važnu za diobu stanice.

Ovaj rad, koji mijenja paradigmu o ravnoteži sila u diobenom vretenu, objavljen je 5.1.2016. u prestižnom časopisu Nature Communications. Ovo interdisciplinarno istraživanje kombinira staničnu biologiju i genetiku s teorijskom fizikom, najmodernijim tehnikama mikroskopije uključujući optičke manipulacije kao što su laserske škare, te metodama matematike i računarstva.
 
Diobeno vreteno je minijaturni stroj sastavljen od mikrotubula koji dijele kromosome u dvije stanice kćeri. Veza između mikrotubula i kromosoma su kinetohore, proteinski kompleksi na kromosomu. Ključno je pitanje kako nastaju sile koje djeluju na kinetohore. Smatra se da sile napetosti između sestrinskih kinetohora stvaraju snopovi mikrotubula koji završavaju na kinetohori, nazvani k-vlaknima. U ovom su radu autori otkrili novu skupinu mikrotubula koji stvaraju sile na kinetohore, a koje su nazvali premosnim mikrotubulima jer premošćuju sestrinska k-vlakna. Vezu između premosnih mikrotubula i sestrinskih k-vlakana dokazali su elegantnim eksperimentima u kojima su laserom prerezali k-vlakno, nakon čega su opazili da se premosno vlakno kreće zajedno s k-vlaknima. Kombinirajući novi teorijski model s eksperimentima, pokazali su da se napetost između kinetohora smanjuje ako je k-vlakno rezano bliže kinetohori, što dovodi do zaključka da premosno vlakno uravnotežuje napetost između kinetohora povezujući sestrinska k-vlakna. Ovaj rad preispituje trenutnu paradigmu prema kojoj napetost između kinetohora ovisi samo o molekularnim događajima na krajevima k-vlakana, te ukazuje na to da će se postojeći modeli diobenog vretena morati proširiti tako da uključe sile koje stvara premosno vlakno.
 
ORIGINALNI RAD:
Kajtez, Janko; Solomatina, Anastasia; Novak, Maja; Polak, Bruno; Vukušić, Kruno; Rüdiger, Jonas; Cojoc, Gheorghe; Milas, Ana; Šumanovac Šestak, Ivana; Risteski, Patrik; Tavano, Federica; Klemm, Anna H.; Roscioli, Emanuele; Welburn, Julie; Cimini, Daniela; Glunčić, Matko; Pavin, Nenad; Tolić, Iva M.
Overlap microtubules link sister k-fibers and balance the forces on bioriented kinetochores.
Nat Commun, DOI 10.1038/NCOMMS10298. (IF = 11.470)
    Powered by Globaladmin