Završen prvi krug evaluacije 1. natječaja Programa znanstvene suradnje (1A/1B)

Završio je prvi krug evaluacije za 1. natječaj Programa znanstvene suradnje (Potpora 1A – Na putu kući i potpora 1B – Preko granice) Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ otvoren 20. travnja 2007. s rokom za prijavu do 10. lipnja 2007. godine.

Na prvi natječaj Programa javilo se ukupno 39 prijedloga projekata koji su u potpunosti zadovoljavali formalne kriterije za prijavu, te su stoga uvedeni u evaluacijski postupak. Od njih je 21 prijava stigle od glavnog podnositelja iz dijaspore ili povratnika (1A - Na putu kući), a 18 prijava je stiglo od glavnog podnositelja iz domovine koji predlažu suradnju s partnerom iz dijaspore. Predloženi projekti su od Fonda tražili 6.899.556 EUR za financiranje svojih znanstvenih i tehnoloških aktivnosti.

U skladu s uvjetima navedenima u Natječaju te prema postupku navedenom u dokumentima „Smjernice i operativni postupci, 2007.“ i „Pravilnik za evaluaciju prijava“, Povjerenstvo za upravljanje Fondom „Jedinstvo uz pomoć znanja“ provelo je evaluacijski postupak.

Postupak je uključivao mišljenja evaluatora koji su dostavili svoje numeričke ocjene (1 – 5) i obrazloženja za kriterije navedene u Natječaju: I. Znanstvena/tehnološka kvaliteta projekta; II. Važnost projekta u stvaranju novih vrijednosti za hrvatsko društvo i gospodarstvo; III. Istraživačka/upravljačka darovitost podnositelja projekta, IV. Potencijal projekta da privuče daljnje financiranje i postane održiv u budućnost.

Ukupno je u prikupljeno 118 recenzija od vrhunskih svjetskih stručnjaka za odgovarajuće znanstveno područje, od kojih je 65% bilo iz inozemstva.

Uzimajući u obzir mišljenja evaluatora, Povjerenstvo je također razmotrilo ukupnu sukladnost prijedloga projekta ciljevima Fonda (I. Podupiranje istraživanja koja su konkurentna na međunarodnoj razini; II. Podupiranje istraživanja koja stvaraju nove vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu, III. Podupiranje projekata koji pomažu razvoj znanstvene i tehnološke infrastrukture u Hrvatskoj), te se usuglasilo i donijelo vlastitu ocjenu (1 – 5).

Pomoću svih ocjena (evaluatora i Povjerenstva) formirana je konačna ocjena za svaki projekt prema proceduri u Pravilniku o evaluaciji prijava, a na osnovu tih ocjena i popis projekata predloženih za financiranje i onih koji to, usprokos njihovoj neupitnoj kvaliteti, nisu. Projekti koji imaju prosječnu ocjenu po bilo kojem kriteriju manju od 3,0, kao i projekti koji imaju ukupnu ocjenu manju od 4,0 po Pravilniku ne mogu biti preporučeni za financiranje.

Konačni prag za najnižu prihvatljivu ocjenu postavljen je na visokih 4,1, prema financijskom planom Fonda. U skladu s time uvjetno je predloženo za financiranje 11 prijava projekata (28%). Njima su izneseni stavovi Povjerenstva o uvjetima pod kojima se projekti mogu preporučiti za financiranje, te su pozvani na pregovore. Od 11 uvjetno predloženih za financiranje prijava, 6 njih je podnijelo prijavu na 1A potporu (od toga 2 povratnika), a preostalih 5 se prijavilo na 1B potporu.

Svim kandidatima poslane su recenzije stručnjaka u anonimnom obliku. Projekti koji uspješno okončaju pregovore o uvjetima preporuke Povjerenstva za upravljanje, proslijedit će se na konačnu odluku Povjerenstva za verifikaciju.

Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ zahvaljuje svim kandidatima kako iz domovine tako i iz dijaspore na ukazanom povjerenju i slanju prijava na prvi krug natječaja za Program znanstvene suradnje. Fond se zahvaljuje i svim recenzentima koji su sudjelovali u postupku evaluacije i omogućili Povjerenstvu donošenje preporuka.

Kandidate koji nisu prošli u prvom krugu pozivamo da uvaže preporuke evaluatora i da svoje ciljeve pokušaju ostvariti pomoću nove prijave na neki od sljedećih poziva za ovaj ili druge potpore Fonda ili pak prijavom na izvanproračunske izvore financiranja vrsnih znanstveno-istraživačkih projekata (posebice EU FP programa).

S veseljem očekujemo početak provedbe najboljih projekata kako unutar ovog tako i unutar drugih programa Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“.

    Powered by Globaladmin