Završen prvi krug evaluacije prijava na natječaj Stjecanje iskustva (2A)

Povjerenstvo za upravljanje Fondom završilo je prvi krug evaluacije prijava na natječaj Programa povezivanja znanstvenika Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ za potporu 2A Stjecanje iskustva, objavljenog 20. rujna 2007. godine.

Na taj je natječaj do 7. veljače 2008. pristiglo ukupno 10 prijedloga projekata koji su u potpunosti zadovoljavali formalne kriterije za prijavu, te su stoga uvedeni u evaluacijski postupak.

U skladu s uvjetima navedenima u Natječaju te prema postupku navedenom u dokumentu „Smjernice i operativni postupci, 2007.“ Povjerenstvo za upravljanje Fondom „Jedinstvo uz pomoć znanja“ provelo je evaluacijski postupak. Postupak je uključivao mišljenje svih članova Povjerenstva za upravljanje koji su dostavili svoje numeričke ocjene (1 – 5) i obrazloženja za svaki prijedlog prema kriterijima navedenima u Natječaju.

Pomoću svih ocjena formirana je srednja konačna ocjena prijedloga projekta. Minimalni prag konačne ocjene za daljnje razmatranje prijave je prema Pravilniku o evaluaciji ocjena 4,0.

Povjerenstvo je također jednoglasno donijelo odluku da se za financiranje predlože samo projekti koji konačnu ocjenu imaju 4,5 ili više. Zbog velikog broja kvalitetnih i zanimljivih projekata, prag za konačnu ocjenu postavljen je na visokih 4,5 te su stoga samo projekti koji su dobili vrlo visoke ocjene uzeti u obzir za financiranje. Ukupno je 3 prijave zadovoljilo taj uvjet te su uvjetno predložene za financiranje

U skladu s pravilima Fonda, kandidatima je upućen poziv na pregovore o uvjetima o preporuci za financiranje. Ako pregovori uspješno završe, revidirane prijave prolijedit će se Povjerenstvu za verifikaciju na konačno odobrenje. 

Podatci o uspješnim projektima objavit će se na stranicama Fonda nakon evenutalnog potpisivanja ugovora.
    Powered by Globaladmin