Javni uvid u postupke zaštite okoliša na UKF projektima

Fond 'Jedinstvo uz pomoć znanja' poduzeo je postupke procjene utjecaja na okoliš opisane u dokumentu Okvir za upravljanje okolišem  za sve projekte predložene za financiranje za potporu "Moja prva suradnja". Ovi postupci i zahtjevi uklapaju se u regulatorne zahtjeve Republike Hrvatske vezane uz zakone o zaštiti okoliša i sigurnosnu politiku Svjetske banke; postupci se u osnovi sastoje od procjene okoliša, vrednovanja okoliša i mjera ublažavanja utjecaja na okoliš gdje je to potrebno, te su projekti obaviješteni o ekološkim zahtjevima za procjenu projekta tako da se isti mogu provoditi na ekološki način.
U skladu s procedurama Svjetske banke na području zaštite okoliša u sklopu projekta STP II, Tajništvo Fonda poziva zainteresirane dionike na dostavu mišljenja o prijedlogu procedura zaštite okoliša na sedam UKF projekata  za koje objavljujemo planove upravljanja okolišem.

Javni uvid u prijedlog procedura zaštite okoliša na UKF projektima održat će se u razdoblju od 16. listopada do 30. listopada 2017. godine. Dokumenti su dostupni na hrvatskom jeziku na linku niže ili na adresi UKF Fond/HRZZ Ilica 24 10000 Zagreb. Krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi ili prijedloga svih zainteresiranih u vezi s pojedinim projektom je 30. listopada 2017. godine na adresu ured@ukf.hr

Popis projekata
    Powered by Globaladmin