Javni uvid u postupke zaštite okoliša na UKF projektima, dodatak

Fond 'Jedinstvo uz pomoć znanja' poduzeo je postupke procjene utjecaja na okoliš opisane u dokumentu Okvir za upravljanje okolišem za projekte predložene za financiranje u sklopu natječaja za potporu “Moja prva suradnja”. Ovi postupci i zahtjevi uklapaju se u regulatorne zahtjeve Republike Hrvatske  vezane uz zakone o zaštiti okoliša i sigurnosnu politiku Svjetske banke; postupci se u osnovi sastoje od procjene okoliša, vrednovanja okoliša i mjera ublažavanja utjecaja na okoliš gdje je to potrebno, te su projekti  obaviješteni o ekološkim zahtjevima za procjenu projekta  tako da se isti  mogu provoditi na ekološki način.
U skladu s procedurama Svjetske banke na području zaštite okoliša u sklopu projekta STP II, Tajništvo Fonda  pozvalo je zainteresirane dionike na dostavu mišljenja o prijedlogu procedura zaštite okoliša na sedam UKF projekata za koje smo objavili planove upravljanja okolišem, a dokumenti su bili dostupni na hrvatskom jeziku. Javni uvid u prijedlog procedura zaštite okoliša na UKF projektima održao se u razdoblju od 16. listopada do 30. listopada 2017. godine.
 
Javni uvid za projekt koji je ugovoren 1. prosinca 2017.
* Šamec Dunja - Metabolomic and transcriptomic response of  kale to low temperature stress
Obrazac kategorije okoliša i kontrolna lista materijala
će se održati u periodu od 1. prosinca do 14. prosinca 2017. godine, odnosno krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi ili prijedloga svih zainteresiranih  u vezi s navedenim projektom  je 14. prosinac 2017. godine na adresu ured@ukf.hr
    Powered by Globaladmin