Otvoreni su pregovori s podnositeljima projekata predloženih za financiranje u sklopu Natječaja za potporu "Stjecanje iskustva" u sklopu programa "Povezivanje znanstvenika"


U evaluacijski postupak je ušlo 37 projektnih prijedloga koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za potporu "Stjecanje iskustva" te su odluke Povjerenstva za upravljanje poslane svim voditeljima projekata 27. ožujka 2019. godine.
S obzirom na dostupnost financijskih sredstava za ovaj Natječaj kao i velikog broja izuzetno kvalitetnih prijava, prag za konačnu ocjenu postavljen je na 4,08 te je za financiranje uvjetno predloženo 18 projekata.

Sukladno pravilima Fonda, Povjerenstvo nije moglo preporučiti prijedloge projekata za financiranje koji nisu zadovoljili uvjet iz točke 7.5 „Pravilnika za evaluaciju Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ 2012.“, da konačna ocjena mora biti najmanje 4,00.

Ako se u roku od dva mjeseca oslobode dodatna sredstva za ovaj Natječaj postoji mogućnost da će određeni broj projekata (čija je konačna ocjena u rasponu manjem od 4,08 do 4,00) biti uvjetno predloženi za financiranje.

Sukladno uvjetima Natječaja svi projekti kojima će biti dodijeljena ova potpora moraju završiti do 1. prosinca 2019. godine.

Ovim putem se Tajništvo Fonda ispričava svim podnositeljima zbog pogrešno navedenog datuma sastanka Povjerenstva za upravljanje u Odlukama koje su upućene 27.03.2019. godine odnosno ista je održana 13.03.2019. godine, a ne kako je navedeno 13.04.2019. godine.
 
 
    Powered by Globaladmin