Voditeljica UKF projekta dr. sc. Jadranka Šepić je dobila ERC Starting grant projekt
 
Dr. sc. Jadranka Šepić, znanstvena suradnica na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu koja je vodila UKF projekt "Meteotsunamis, destructive long ocean waves in the tsunami frequency band: from observations and simulations towards a warning system (MESSI)" završen u 2017. godini, dobila je 806 250 eura od Europskog istraživačkog vijeća (ERC) za petogodišnji projekt u kojem će razviti analizu ekstremnih razina mora duž europskih obala u svijetu koji se zagrijava.
Cilj financiranog projekta “Estimating contribution of sub-hourly sea level oscillations to overall sea level extremes in changing climate (SHExtreme)”, koji predstavlja nadogradnju istraživanja provedenog u sklopu UKF projekta, je procjena doprinosa visoko-frekventnih oscilacija razine mora ekstremnim razinama mora duž europskih obala, kako u sadašnjoj tako i u budućoj klimi. Predviđa se da će se do kraja 21. stoljeća srednja razina mora u svijetu povećati za 40 do 60 cm, a suočavanje s tim fenomenom potaknutim klimatskim promjenama jedan je od najvažnijih izazova modernog društva jer  podizanje srednje razine mora podrazumijeva da će se povećati vjerojatnost ekstremnih događaja poput poplava ili meteotsunamija i rizika koji su s njima povezani. Svrha projekta je napraviti prvu, sveobuhvatnu analizu intenziteta, učestalosti te prostorne i vremenske raspodjele sadašnjih i budućih ekstremnih razina mora duž europskih obala, a istraživanje ima potencijal poboljšati studije procjene na temu ekstremnih razina mora te obalnog planiranja.
Dobivena sredstva omogućit će dr. sc. Šepić i da zaposli doktoranda i poslijedoktoranda kao i da u istraživanje uključi domaće i strane znanstvenike.
Projekti koje financira ERC najbolja su istraživanja u Europi i dodjeljuju se znanstvenicima isključivo na temelju izvrsnosti njihovog istraživačkog rada, a dr. sc. Šepić je jedina ovogodišnja hrvatska dobitnica ERC potpore koja se dodjeljuje najboljim mladim znanstvenicima na početku razvoja samostalne karijere (ERC starting grant).
    Powered by Globaladmin