Republika Hrvatska i Međunarodna banka za obnovu i razvoj potpisale ugovor o zajmu za projekt STP II
 

22. svibnja 2013. potpisan je Ugovor o zajmu Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II) čiji su korisnici Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF) te Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske (BICRO), kao i druge organizacije iz sektora istraživanja i inovacija, uključujući mala i srednja poduzeća uključena u aktivnosti istraživanja i inovacija i „start-up“ poduzeća temeljena na znanju, znanstvenici iz nacionalnih i stranih institucija za istraživanje i razvoj te uredi za prijenos tehnologije (UPT) hrvatskih sveučilišta i istraživačkih instituta.

Ugovor o zajmu u iznosu od 20 milijuna EUR za Drugi projekt tehnologijskog razvitka (STP II) potpisali su u ime Republike Hrvatske ministar financija Slavko Linić  te u ime Međunarodne banke za obnovu i razvoj voditelj ureda Međunarodne banke za obnovu i razvoj u Republici Hrvatskoj Hongjoo Hahm.

Razvojni cilj Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) je podržati Republiku Hrvatsku u apsorpciji sredstava iz fondova Europske unije u sektoru istraživanja i inovacija osposobljavanjem odabranih organizacije iz javnog sektora i poticanjem poslovne i znanstvene zajednice da se natječu za dobivanje tih sredstva. Korisnici projekta su tvorci politika u sektoru istraživanja i inovacija – posebice Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS).

Projekt je temeljen na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i dovršenju Hrvatskog projekta tehnologijskog razvoja (STP), koji je rezultirao razvojem hrvatskog nacionalnog inovacijskog sustava, posebno poboljšanjem kapaciteta javnih istraživačkih organizacija za komercijalizaciju rezultata istraživanja. Plan je da Drugi projekt tehnologijskog razvoja nastavi dvostruki pristup STP-a, kombinirajući tehničku pomoć (TA) javnom sektoru i financiranje programa koji podržavaju razvoj, istraživanje i inovacije u malim i srednjim poduzećima te javnim istraživačkim institucijama. Uz pomoć Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) te Fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF), a putem Projekta STP II, nastavit će se s pružanjem potpore i pomoći odabranim institucijama iz javnoga sektora u izradi prijedloga i provedbi projekata koji se financiraju iz fondova EU.

Prilikom potpisivanja Ugovora  dr. sc. Željko Jovanović, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske je rekao: Proces ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, pored ostalog, i pripremu projekta koji će pomoći učinkovitoj primjeni znanosti i tehnologije u razvoju inovativnih komercijalnih proizvoda, tehnoloških procesa i usluga i time doprinijeti jačanju hrvatske konkurentnosti u novim uvjetima, posebice povećavajući naše apsorpcijske kapacitete za strukturne i druge fondove EU. U pripremi ovog projekta, koji je nastavak projekta kojim su stvoreni preduvjeti za stvaranje programa za učinkovitiju komercijalizaciju inovacija, imali smo stručnu i financijsku pomoć Svjetske banke koja je prepoznala važnost razvoja ovog segmenta te joj se ovom prilikom zahvaljujem na pomoći. Uvjereni smo da će ovaj projekt potaknuti poduzetnike i znanstvenike na nove aktivnosti i učinkovito korištenje fondova EU.

Svoj pozitivan stav o Projektu i suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj izrazio je i Hongjoo Hahm, voditelj ureda Međunarodne banke za obnovu i razvoj u Republici Hrvatskoj: „Iskustva iz drugih država članica EU pokazuju da učinkovito korištenje fondova EU za istraživanje i razvoj te inovacije dovodi do povećanja rasta i produktivnosti te otvaranja radnih mjesta za dobro obrazovanu radnu snagu, naročito za mlade te žene. To je od posebne važnosti u vrijeme gospodarske krize kada su ulaganja javnog i privatnog sektora u istraživanje i razvoj ograničena. Stoga je od ključne važnosti da Hrvatska iskoristi ovu priliku i učinkovito koristi fondove EU kojima će uskoro imati pristup kako bi osnažila svoj inovacijski potencijal. Zadovoljni smo što je Hrvatska ponovno odabrala Svjetsku banku za partnera u tim nastojanjima.”

Od 1993. godine kada je postala članicom Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Republika Hrvatska dobiva potporu ove svjetske razvojne institucije u obliku financijske i tehničke pomoći, savjetovanja o politikama u različitim područjima te analitičke usluga. Banka je dosad osigurala potporu za 49 projekata i 52 darovnice.

    Powered by Globaladmin