Pismo UKF-a korisnicima i znanstvenoj zajednici
 
 
Dragi korisnici UKF projekata, dragi voditelji, suradnici i svi članovi znanstvene zajednice,
 
Nakon prvih inicijativa još prije 10 godina, u potpori Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Svjetske banke, 2007. godine započeli smo sustavno graditi Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (Unity through Knowledge Fund, UKF). Imali smo viziju razviti instrument koji će na kvalitetan, transparentan i kompetitivan način omogućiti najperspektivnijim domaćim znanstvenim grupama potporu na njihovom putu k ostvarivanju visokovrijednih znanstvenih rezultata, njihovoj primjeni i privlačenju kvalitetnog, međunarodnog financiranja kroz umrežavanje s vrhunskim međunarodnim znanstvenim institucijama i privatnim sektorom. Kroz instrumente fonda UKF poticali smo i ulaganje privatnog sektora u zajedničke projekte u znanosti kako bismo ostvarili što bolji komercijalni razvoj i stvorili inovacijski potencijal. Zajedno s voditeljima, njihovim znanstvenim grupama i partnerskim institucijama izvan Hrvatske gradili smo i znanstvenu infrastrukturu u Hrvatskoj, i to ne samo kroz nabavu opreme i razvoj znanstvenika, već i kroz podršku ustanovama u vođenju projekata s ciljem da takav model primijene i na veće i kompleksnije projekte iz domaćih i međunarodnih izvora.
Fond UKF cijelo je vrijeme bio u aktivnom procesu nadogradnje kvalitete svog rada u organizacijskom i strateškom smislu da bi pružao što kvalitetniji odabir i provedbu projekata. Upravo ste i vi, kao pojedinci i znanstvena zajednica, u tome dijelu odigrali značajnu ulogu – svojim savjetima i konstruktivnim kritikama pridonijeli ste visokoj razini profesionalnosti u radu Fonda. To je u konačnici bitno doprinijelo i tome da, bez obzira na svoj relativno ograničeni financijski doprinos, UKF postane pozitivan primjer uspješnih mehanizama i praksi znanstvenog financiranja u Hrvatskoj i izvan Hrvatske.
Dobra i pozitivna ilustracija djelovanja Fonda su i konkretni mjerljivi pokazatelji uspješnosti korisnika UKF-a: 67 milijuna kuna koje su voditelji i njihovi suradnici privukli iz Europskih okvirnih projekata (FP7), kao rezultat ulaganja Fonda kroz sredstva prvog Zajma Svjetske banke u iznosu od 39 milijuna kuna. Znanstvena produktivnost kroz UKF projekte je vidljiva kroz veliki broj znanstvenih publikacija (312 u razdoblju od 2007. do 2012. godine), ali još mnogo važnije i objave u najprestižnijim časopisima kao što su Science, Nature, Chemical Reviews, PNAS, ponosno govori o ostvarenju ciljeva Fonda UKF, a dobrim dijelom i razlog su nastavka financiranja UKF programa kroz drugi Zajam Svjetske banke potpisan 2013. godine.
Voditelji projekata UKF i njihovi suradnici uspjeli su privući i značajna sredstva iz privatnog sektora: 5,5 milijuna kuna od domaćih i 8,7 milijuna kuna od međunarodnih institucija. Postoje i mnogi drugi rezultati, poput znatnog broja novih doktora znanosti koji su svoje doktorate stekli na vrhunskim međunarodnim znanstvenim institucijama – vašim projektnim partnerima, a financirani su u sklopu projekata Fonda. Još jedan primjer je i razvoj karijera postdoktoranada koji su nakon uspješno provedenih projekata osnovali vlastite istraživačke grupe unutar svojih institucija i umrežili se s međunarodnom znanstvenom zajednicom.
Naposljetku, 2012. godine UKF je u suradnji s MZOS-om izradio projektni prijedlog i dobio FP7 projekt "NEWFELPRO" vrijedan 7 milijuna EUR-a koji će u narednih 5 godina omogućiti značajnu međunarodnu mobilnost domaćih i inozemnih znanstvenika. Time je već sada jasno da će se mjerljivi pokazatelji uspješnog rada Fonda još niz godina pokazivati i zbrajati.
 
Iako nije uvijek lako zaokružiti i završiti neki ciklus pogotovo kada je on bio uspješan i produktivan, želimo vas izvijestiti da je djelovanje Fonda u dosadašnjem obliku završeno.
Ovim putem još jednom zahvaljujemo svim korisnicima UKF-a, ali i cijeloj znanstvenoj zajednici na partnerskom odnosu i konstruktivnim kritikama koji su bili osnova za ostvarivanje ovako dobrih rezultata.
Također zahvaljujemo i našim suradnicima iz Svjetske banke koji su bili važan čimbenik ovog sinergijskog procesa. Na široj razini, uvjereni smo da je sustav s nekoliko različitih, nezavisnih izvora znanstvenog financiranja na razini jedne države dobar put za podizanje kvalitete procesa kojima se sredstva raspoređuju, a projekti prate. Nadamo se da će takav model u budućnosti ponovo zaživjeti.
 
Želimo vam puno uspjeha u daljnjem radu i vjerujemo da će se, na temeljima koje smo svi zajedno izgradili kroz protekle godine, nastaviti izgradnja vašeg i našeg budućeg znanstvenog rada.
Znanstvenicima koji su dobili projekt na natječaju 2013. godine želimo mnogo uspjeha u postizanju ciljeva projekata, kvalitetne publikacije i mnoštvo novih kompetitivnih projekata.
 
 
Srdačan pozdrav,

Mile Dželalija

Darko Huljenić

Dijana Juroš

Krunoslav Kovačević

Astrid Krmpotić

Anita Pilić

Alessia Pozzi

Kristian Vlahoviček

Bojan Žagrović


 
    Powered by Globaladmin