Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS)

Sastavni dio najvećeg hrvatskog nedavno proglašenog Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS), je istraživačka jedinica Znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama. Voditelj te jedinice je dr.sc. Marko Kralj sa Instituta za fiziku, koji je bio suvoditelj (voditelj u inozemstvu je bio dr.sc. Tonica Valla sa Brookhaven National Laboratory, USA) UKF projekta 1B "Photolithographic synthesis and electronic properties of graphene based devices and related structures".
Taj UKF projekt koji je završio u lipnju 2012. godine, može se smatrati kao jedan od "kamena temeljaca" za mogućnost da se okupi skupina izvrsnih znanstvenika sa različitih institucija (Institut za fiziku, IRB, Prirodoslovno-matematički fakultet) privučena temom grafena i 2D materijala.
Završeni UKF projekt i ekspertiza i oprema proizašli iz tog projekta biti će važni u segmentima koji se u centru izvrsnosti odnose na sinteze grafena i 2D materijala i njihove pripreme u obliku različitih sklopova (elektronički, optoelektronički, senzori,...).
Više detalja na slijedećim linkovima:
<http://www.ifs.hr/News.aspx?ID=202>
<http://www.irb.hr/Izdvojeno/Preko-Centra-izvrsnosti-za-napredne-materijale-i-senzore-do-sredstava-iz-EU>

    Powered by Globaladmin