Rezultati UKF projekta "Organometalni i anorganski biokonjugati kao potencijalni enantioselektivni katalizatori" objavljeni su u prestižnom časopisu Organometallics (IF = 4.3)
 
U okviru projekta "Organometalni i anorganski biokonjugati kao potencijalni enantioselektivni katalizatori", financiranog putem UKF-ovog programa "Na putu kući", znanstveni novak dr. sc. Zoran Kokan, voditelj dr. sc. Srećko Kirin i suradnici s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu razvili su nove selektivne katalizatore za asimetrično hidrogeniranje, kemijsku reakciju koja ima vrlo značajnu industrijsku primjenu.
Rezultati objavljeni u prestižnom časopisu Organometallics (IF = 4.3) dobiveni su kombinacijom eksperimentalnih i teorijskih istraživanja.

    Powered by Globaladmin