Prijava projekta (svi obrasci i pisma) se podnosi na engleskom jeziku
 
Poštovani prijavitelji projekata,
 
još jednom napominjemo da se prijava projekta na otvoreni natječaj za potporu "Preko granice" (svi obrasci i pisma) podnosi na engleskom jeziku, na službeno propisanim obrascima na engleskom jeziku koji se nalaze na slijedećem linku: http://www.ukf.hr/default.aspx?id=244

Ukoliko se odlučite na pisanje projekta i na hrvatskom jeziku, da bi Vaša prijava zadovoljila formalne uvjete ovog Natječaja mora sadržavati sve obrasce i pisma na oba jezika.
    Powered by Globaladmin