Česta pitanja - Program znanstvene suradnje, STP II

Overhead - Overhead kojeg uzima administrativna organizacija se ne treba specificirati a traži se u iznosu od najmanje 5 a najviše 15% od svih troškova koje financira UKF, a ne 15% od ukupnih troškova projekta koji uključuju i sufinanciranje. Dakle ako od UKF-a tražite 100.000 EUR, Overheads smije biti najviše 15.000 EUR.

Personal costs - UKF odobrava bruto II iznose.
 
Administrirajuća organizacija - Administrirajuća organizacija je uvijek ona u Hrvatskoj koja mora biti glavni korisnik projekta neovisno od kuda je glavni aplikant i gdje se odvija većina istraživanja. 

Sufinanciranje i pisma financijske podrške - Sufinanciranje može dati jedna ili više organizacija uključenih u projekt (administrirajuća organizacija, partnerska organizacija ili ostale organizacije iz javnog i privatnog sektora koje su pokazale interes za rezultate projekta), bitno je da se osigura ukupno sufinanciranje u iznosu od 20% traženog iznosa od Fonda.
Isto se odnosi i na ovih minimalnih 5% koji moraju biti novčani doprinos. U skladu s tim administrirajuća organizacija (isto se odnosi i na partner instituciju u inozemstvu) može dati sve, ništa ili dio sufinanciranja.
Pisma financijske podrške moraju sadržavati obvezu sufinanciranja projektu (u ovom trenutku ne trebate imati ugovor ili imati novac na računu), iznos novčane protuvrijednosti i opis in-kind sufinanciranja te moraju  biti potpisana od odgovorne osobe te organizacije. Novčani doprinos se ne specificira prije provedbe projekta, ali će ga se morati utrošiti na projekt.
Pismo obveze podrške  i pismo  obveze o sufinanciranju od iste organizacije mogu biti sadržana u jednom pismu.
    Powered by Globaladmin